Hout

branches-houtHeeft u een meubelmakerij, timmerfabriek, meubelspuiterij of een ander houtbewerkingsbedrijf? Dan valt uw onderneming onder het Activiteitenbesluit. Dit besluit laat voortaan meer ruimte vrij om een aantal milieuzorgaspecten binnen uw bedrijfsvoering zelf te regelen.

Milieuzorg = eigen verantwoordelijkheid
Uitgangspunt van deze verandering is een andere zienswijze van de overheid. Milieuzorg moet een vast onderdeel worden van de bedrijfsvoering in plaats van een opgelegde maatregel. Eigen verantwoordelijkheid van de onderneming wordt hierbij steeds belangrijker. Al deze milieuzaken zelf regelen, is een tijdrovende klus. AdbLOM neemt deze zorg graag uit handen.

Adblom ontzorgt en bespaart
Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden bij het invoeren van milieubesparende maatregelen die binnen de houtbewerkingsindustrie verplicht cq gewenst zijn. Denk daarbij aan een milieuscan- of een milieuonderzoek. De uitkomsten daarvan presenteren wij in een rapport met een overzichtelijk stappenplan. Daarmee kunt u afvalstromen reduceren, energie besparen en de bodem rondom uw bedrijf beter beschermen. Ook geeft adbLOM desgewenst besparingsadvies over het reduceren van gas, water, licht en de aanschaf van energiezuinige afzuigsystemen en houtbewerkingsmachines.

Voordelen AdbLOM houtindustrie

  • Ontzorgen van milieuzorg binnen uw sector
  • Kennis wet- en regelgeving binnen houtsector
  • advies en ondersteuning uitvoer maatregelen Activiteitenbesluit
  • Besparingsadvies op maat