Zorg

branches-zorgExploitanten van zorggebouwen zijn gebonden aan milieuregels. Onder zorggebouwen vallen gebouwen waar (para-)medische handelingen plaatsvinden. Denk daarbij aan psychiatrische ziekenhuizen, verpleeginstellingen en centra voor fysiotherapie en wijkverpleging. Milieumaatregelen binnen de zorg hebben vaak betrekking op besparing op gas- water en licht, maar ook afvalreductie is een actueel thema.

Besparen bij renovatie of vervanging
Vaak is renovatie of vervanging van apparatuur een geschikt moment om bijvoorbeeld een zuinige HR-ketel of zonneboiler aan te schaffen. Bij nieuw- of verbouw zijn energiebesparende maatregelen op isolatie, verlichting, verwarming en ventilatie verplicht volgens de voorschriften van de Woningwet en het Bouwbesluit.

Energiebesparen? Makkelijker dan u denkt
Zorgorganisaties die de Wet Milieubeheer niet goed naleven, kunnen vanuit de gemeente een boete krijgen. Deze maatregel geldt als stok achter de deur om organisaties en instanties te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Energiebesparende voorzieningen doorvoeren binnen een zorgorganisatie zijn vaak makkelijker dan u denkt. Met ‘good housekeeping’ zoals het gebruik van spaarlampen en efficiënter watergebruik met koken en wassen is vaak al een aanzienlijke besparing te realiseren.

Subsidies en fiscaal aantrekkelijk
Energie besparen is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Veel maatregelen zijn subsidiabel of fiscaal aftrekbaar. Daarnaast verdienen energiebesparende maatregelen zich in de meeste gevallen binnen vijf jaar terug. Meer weten? AdbLOM helpt u graag op weg met bijvoorbeeld onze milieuscan. Dan weet u snel waar en waarop u per jaar (fors) kunt besparen.

Voordelen adbLOM voor de zorg

  • Inzicht in energiebesparende maatregelen
  • Advies over subsidies of belastingvoordelen
  • Inzicht in terugverdientijd milieuvriendelijke investeringen
  • Voorkomen van gemeentelijke boete op nalaten naleving milieu