Wat is de PGS 15?

PGS 15: Richtlijn voor opslag gevaarlijke stoffenVoor de opslag van gevaarlijke stoffen gelden richtlijnen. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen valt onder de PGS 15 Richtlijnen.

In de PGS 15 zijn regels en eisen opgenomen met betrekking tot brandpreventie, toegang tot stoffen en opslag van brandgevaarlijke goederen. De PGS 15 maakt onderscheid tussen de capaciteit van opslagvoorzieningen. Voor opslagvoorzieningen met een capaciteit van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen gelden extra voorschriften.

 

PGS 15 ook van toepassing op spuitbussen en gasflessen

De PGS 15 kwalificeert gevaarlijke stoffen op basis van de vervoerswetgeving (ADR). De richtlijn is daardoor ook van toepassing op spuitbussen en gasflessen.

 

Download gratis Checklist PGS 15

Milieuadviesbureau AdbLOM heeft een handige Checklist PGS 15 samengesteld. Daarmee bepaal je eenvoudig of de PGS 15 van toepassing is op jouw bedrijf en of je voldoet aan de wettelijke eisen.