Afvalverbranding buiten IPPC-installaties

Milieuadvies voor afvalverbranding buiten IPPC-Installaties

Bij AdbLOM Milieuadviesbureau richten wij ons op het bieden van deskundige milieuadviezen voor bedrijven en instellingen die te maken hebben met complexe milieukwesties. Een belangrijk aspect van ons werk betreft het adviseren over afvalverbranding die niet plaatsvindt in een zogenaamde IPPC-installatie. Dit type activiteit kan significante milieueffecten hebben, waaronder bodem- en luchtverontreiniging, lozingen in waterlichamen, en inefficiënt afvalbeheer. Hieronder vindt u een overzicht van de regelgeving en aanbevelingen voor dergelijke activiteiten.

Regelgeving en vergunningen voor afvalverbranding

Afvalverbranding die niet in een IPPC-installatie plaatsvindt, valt onder de algemene rijksregels. Deze activiteiten kunnen variëren van het verbranden van bedrijfsafvalstoffen tot gevaarlijke afvalstoffen. Het is belangrijk te begrijpen dat wanneer een stookinstallatie geclassificeerd is als een IPPC-installatie, het verbrandingsproces onder striktere regels valt, waaronder voor ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur en gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag.

Voor afvalverbrandingsprocessen die niet in een IPPC-installatie plaatsvinden, zijn de volgende regels van toepassing:

  • Grote stookinstallaties (alleen bij verbranding van rie-biomassa)
  • Afvalverbrandingsinstallaties of afvalmeeverbrandingsinstallaties
  • Ontvangst van afvalstoffen (bij niet-vergunningplichtige activiteiten)
  • Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaard brandstoffen (alleen bij verbranding van rie-biomassa)
  • Middelgrote stookinstallaties voor niet-standaard brandstoffen (alleen bij verbranding van rie-biomassa)
  • Zeer Zorgwekkende Stoffen
  • Emissies in de lucht (bij vergunningplichtige activiteiten)

Is een omgevingsvergunning verplicht voor afvalverbranding?

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning is vereist voor het verbranden van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen in niet-IPPC-installaties. Deze vergunning helpt te verzekeren dat het beheer van afvalstoffen doelmatig wordt uitgevoerd. Tevens is een vergunning noodzakelijk voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater.

Uitzonderingen en vrijstellingen

Voor het verbranden van biomassa in een stookinstallatie is gewoonlijk geen omgevingsvergunning nodig, mits de biomassa voldoet aan de criteria van de Richtlijn industriële emissies (Rie) voor nuttige toepassing. Hierbij is van belang dat de vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt, met een jaargemiddeld warmterendement van minstens 80%, berekend op de onderste verbrandingswaarde.

Aanbevelingen van milieuadviesbureau AdbLOM

Bij AdbLOM adviseren wij organisaties om proactief te zijn in het managen van hun afvalverbrandingsprocessen. Dit omvat het overwegen van alternatieven zoals recycling, waarbij het Landelijk afvalbeheerplan richtlijnen biedt over wanneer recycling de voorkeur heeft boven verbranding.

Ons doel bij AdbLOM Milieuadviesbureau is om uw organisatie te helpen voldoen aan de milieuregelgeving, terwijl we gezamenlijk werken aan een duurzamere toekomst. Voor meer informatie of specifiek advies over afvalverbranding buiten IPPC-installaties, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Samen kunnen we zorgen voor een verantwoorde en effectieve aanpak van milieubeheer.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl