Zuiveringtechnisch werk

Milieubeleid voor bedrijven met zuiveringtechnisch werk

Milieuadviesbureau AdbLOM biedt gespecialiseerd milieuadvies op maat voor afvalbeheer bedrijven met zuiveringstechnisch werk.

Voor deze bedrijven zijn geschikte omgevingsvergunningen van cruciaal belang, vooral vanwege de nadelige gevolgen zoals lozingen en energiegebruik. Het aanvragen van deze vergunningen is echter een complex proces dat veel tijd en specialistische kennis vereist. Met name sinds de recente invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er tal van veranderingen opgetreden, wat de naleving van alle vereisten nog uitdagender maakt.

Het naleven van wettelijke regels voor milieubeleid is van cruciaal belang. Het niet voldoen aan deze regels kan leiden tot sancties en zelfs de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Bij AdbLOM begrijpen we deze risico’s en staan we klaar om u te begeleiden en te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen en het naleven van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van afvalbeheer.

Veranderingen Omgevingswet voor afvalbeheer bedrijven

Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 begrijpen wij de uitdagingen waarmee bedrijven met zuiveringstechnisch werk worden geconfronteerd. Deze nieuwe regelgeving heeft de vergunningsaanvraagprocedures aanzienlijk complexer gemaakt. Nu vereist elke kernactiviteit binnen uw bedrijf een aparte vergunning, wat een grondig begrip van de wet en hoe deze van toepassing is op uw specifieke activiteiten noodzakelijk maakt. Ons team staat klaar om u door deze uitdagende processen te begeleiden en u te helpen voldoen aan alle vereisten.

Kernactiviteit

De kernactiviteit omvat het beheren van een zuiveringstechnisch werk.

Een zuiveringstechnisch werk is een faciliteit voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, gewoonlijk beheerd door een waterschap of gemeente. Ook kan de exploitatie worden uitgevoerd door een rechtspersoon die belast is met de zuivering van stedelijk afvalwater door het bestuur van een waterschap.

Het zuiveringstechnisch werk omvat niet alleen de afvalwaterzuiveringsinstallaties zelf, maar ook alle infrastructuur voor het transport van stedelijk afvalwater. Dit omvat gemalen, persleidingen, vrijvervalleidingen, open en gesloten afvoergoten, pompstations en andere gerelateerde faciliteiten.

Kernactiviteit voor bedrijven met zuiveringtechnisch werk

Voor zuiveringstechnisch werk is een omgevingsvergunning vereist in bepaalde situaties. De vergunningplicht geldt specifiek voor de kernactiviteit van zuiveringstechnisch werk en strekt zich niet uit tot eventuele functioneel ondersteunende activiteiten.

Daarnaast kan ook een omgevingsvergunning nodig zijn vanwege het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Of hiervoor een vergunning vereist is, hangt af van de aard van de afvalstof en de uitgevoerde handeling. Zo is bijvoorbeeld voor het vergisten van slib een omgevingsvergunning noodzakelijk.

De handelingen met afvalstoffen in een zuiveringstechnisch werk worden namelijk beschouwd als verwerkingshandelingen met afvalstoffen. Echter, bepaalde verwerkingshandelingen in een zuiveringstechnisch werk vallen hier niet onder, zoals het zuiveren van afvalwater. Ook het voorafgaand aan het zuiveren bewaren van water in een buffertank om het gedoseerd in de zuivering te brengen, valt hier niet onder.

Vaak zijn er binnen een bedrijf ook andere milieubelastende activiteiten van toepassing. Voor deze activiteiten kan eveneens een vergunningplicht gelden.

Milieuadvies van AdbLOM voorkomt zorgen en lost problemen op

Met de gespecialiseerde milieuadviezen van AdbLOM kunt u gerust zijn, wetende dat uw bedrijf met zuiveringstechnisch werk in goede handen is. Ons team staat klaar om uw zorgen weg te nemen en eventuele problemen op te lossen. Of het nu gaat om het verkrijgen van de juiste vergunningen, het naleven van complexe regelgeving of het optimaliseren van uw afvalbeheerprocessen, wij bieden deskundig advies op maat dat u helpt om uw milieuverplichtingen na te komen en uw bedrijf te laten floreren. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AdbLOM uw bedrijf kan ondersteunen en uw zorgen kan verlichten.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl