Crematoria

Milieubeleid voor een crematorium

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we dat crematoria geconfronteerd worden met complexe milieuwetgeving. Onze missie is om uw bedrijf te begeleiden en te ondersteunen bij het navigeren door deze uitdagingen. Crematoria hebben te maken met luchtverontreiniging en aanzienlijk energieverbruik, en het is onze taak om ervoor te zorgen dat uw activiteiten voldoen aan de geldende milieuwetten.

Vergunningaanvragen onder de Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de procedure voor het aanvragen van vergunningen veranderd met de introductie van de Omgevingswet. Deze wet vereist afzonderlijke vergunningen voor elke kernactiviteit, waarbij een diepgaande kennis van zowel de wet als de specifieke bedrijfsactiviteiten essentieel is. Hoewel de kernactiviteit van een crematorium – het cremeren van mensen en dieren – zelf niet vergunningplichtig is, kan er een vergunning vereist zijn voor ondersteunende of andere milieubelastende activiteiten.

Naleving van milieuregels en -voorschriften voor crematoria

Naast het Besluit bouwwerken leefomgeving, dat onder meer energiebesparende maatregelen voorschrijft, moeten crematoria mogelijk ook voldoen aan: 

  • Omgevingsvergunningen
  • Lokale regelgeving zoals omgevingsplannen van de gemeente, omgevingsverordeningen van de provincie en waterschapsverordeningen

Onze diensten

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM bieden we gespecialiseerd advies om ervoor te zorgen dat uw crematorium voldoet aan alle relevante milieuvereisten. Van het ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde vergunningen tot het adviseren over hoe te voldoen aan de nieuwste regelgeving, ons team staat klaar om u te helpen.

Neem contact op

Heeft u vragen over uw huidige vergunningen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van nieuwe vergunningen? Neem dan contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM. Wij zijn er om u te helpen met betrouwbare, effectieve milieuadviezen die uw bedrijf vooruit helpen.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl