Kringloopbedrijven en bedrijven voor reparatie van gebruikte producten

Milieubeleid voor kringloopbedrijven en bedrijven voor reparatie van gebruikte producten

Milieuadviesbureau AdbLOM biedt deskundige adviesdiensten op het gebied van afvalbeheer, inclusief ondersteuning aan kringloopbedrijven en reparatiebedrijven voor gebruikte producten. In een wereld waar de impact op het milieu steeds belangrijker wordt, begrijpen we dat deze bedrijven essentieel zijn voor een circulaire economie. Echter, zonder de juiste begeleiding kunnen deze nobele inspanningen onbedoeld het milieu schaden, voornamelijk door inefficiënt afvalbeheer.

Omgevingswet

Als experts in op het gebied van milieuadvies, zijn we diepgaand bekend met de complexiteiten van de vergunningaanvraagprocessen, die met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 aanzienlijk zijn veranderd. Deze nieuwe wetgeving vereist dat bedrijven voor elke kernactiviteit een aparte vergunning aanvragen, een proces dat zowel tijdrovend als complex kan zijn gezien de voortdurende veranderingen in het omgevingsrecht.

Kernactiviteiten voor kringloopbedrijven en bedrijven voor reparatie van gebruikte producten

De kernactiviteiten voor kringloopbedrijven en bedrijven voor reparatie van gebruikte producten omvatten essentiële processen zoals het controleren, schoonmaken of repareren van gebruikte producten of onderdelen, met als doel ze opnieuw te gebruiken zonder dat verdere verwerking nodig is. Het proces van voorbereiding op hergebruik wordt onder meer uitgevoerd door kringloopwinkels of bedrijven die zich specialiseren in het repareren van tweedehands producten. Zo kan het vervangen van deurrubbers in een koelkast dienen als een illustratief voorbeeld van dit proces, waardoor de koelkast opnieuw bruikbaar wordt zonder dat verdere verwerking noodzakelijk is.

Voor activiteiten die belastend zijn voor het milieu, zoals het voorbereiden op hergebruik van verzamelde of aangeleverde afvalstoffen, zijn er algemene richtlijnen van toepassing met betrekking tot het omgaan met bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Dit proces wordt beschouwd als een behandeling van afvalstoffen.

Bovendien kunnen er specifieke regelgevingen en vereisten voor vergunningen van toepassing zijn op activiteiten die functioneel ondersteunend zijn aan het hoofdproces.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist voor een kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten?

Voor het voorbereiden op hergebruik van onderdelen van voertuigwrakken, siervoorwerpen, gebruiksvoorwerpen, of tweedehands bouwmaterialen is doorgaans geen omgevingsvergunning vereist. Echter, binnen een bedrijf kunnen andere, milieubelastende activiteiten plaatsvinden die wel onder de vergunningplicht vallen.

Zo kan het zijn dat voor bepaalde handelingen met afvalstoffen alsnog een omgevingsvergunning nodig is, afhankelijk van het type afvalstof en de specifieke handeling die wordt uitgevoerd. Bovendien moeten bedrijven ook de lokale regelgeving in acht nemen, die aanvullende vereisten kan stellen.

Ons bureau biedt ook advies en ondersteuning bij het naleven van deze regels, evenals bij het verkrijgen van de nodige vergunningen voor eventuele functioneel ondersteunende activiteiten.

Met AdbLOM aan uw zijde is uw milieubeleid in goede handen

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM zijn we volledig ingespeeld op de complexiteit van de nieuwe Omgevingswet en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor kringloopbedrijven en reparatiebedrijven van gebruikte producten. We streven ernaar uw partner te zijn in het doorgronden van deze regelgeving en het succesvol verkrijgen van alle benodigde vergunningen. Ons team levert gespecialiseerd advies en persoonlijke begeleiding om te waarborgen dat uw onderneming niet alleen aan de meest recente milieuvoorschriften voldoet, maar ook duurzaam bijdraagt aan het milieu.

Laat de ingewikkeldheden rondom omgevingsvergunningen en de invoering van de nieuwe Omgevingswet geen obstakel vormen voor de voortzetting van uw bedrijfsactiviteiten. Voor ondersteuning bij het aanvragen van de juiste vergunningen en voor advies over hoe u uw bedrijf efficiënt en verantwoord kunt voeren binnen de circulaire economie, neemt u contact op met AdbLOM.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl