Jachthavens

Milieuadvies voor jachthavens

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de unieke uitdagingen die de sport- en recreatiesector ondervindt, inclusief de specifieke problemen die jachthavens tegenkomen zoals bodemverontreiniging, lozingen, afvalstoffen en het gebruik van energie. De milieuwetgeving binnen deze sector is niet alleen complex maar evolueert ook voortdurend. Onze diepgaande kennis van milieuregelgeving stelt ons in staat om uw bedrijf te voorzien van gespecialiseerd advies, zodat u niet alleen aan alle huidige milieuvereisten voldoet, maar ook uitstekend voorbereid bent op eventuele toekomstige wijzigingen.

Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de regels rond milieuvergunningen aangescherpt. Deze nieuwe wetgeving introduceert strengere vereisten voor het verkrijgen van milieuvergunningen, waarbij voor elke kernactiviteit een aparte vergunning nodig is. Dit heeft ook invloed op de jachthavens, een sector waarin specifieke milieuregels van toepassing zijn.

Kernactiviteit van jachthavens onder de Omgevingswet

De kernactiviteit binnen jachthavens omvat het aanbieden van ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Jachthavens met 50 ligplaatsen of minder vallen gewoonlijk niet onder deze kernactiviteit, tenzij ze regelmatig worden gebruikt door zeegaande pleziervaartuigen. In dat geval worden ze wel als zodanig beschouwd. Ongeacht het type pleziervaartuig, de afmetingen of de wijze van voortstuwing, valt het meren van deze vaartuigen onder de jachthavenactiviteiten. Als een jachthaven ook faciliteiten biedt voor beroepsvaartuigen, dan gelden de milieuregels ook voor die activiteiten.

Milieuregels van toepassing op jachthavens

De milieuregels voor jachthavens omvatten een breed scala aan activiteiten, waaronder:

  • Lassen en solderen van metalen
  • Mechanisch en thermisch bewerken van metalen
  • Mechanisch bewerken van diverse materialen
  • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen
  • Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen
  • Schoonmaken van pleziervaartuigen
  • Jachthavenbeheer
  • Vullen van gasflessen met propaan of butaan
  • Opslaan van goederen
  • Initiëren van maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik

Deze activiteiten vallen onder specifieke paragrafen die de wijze van uitvoering en de vereiste milieubeschermende maatregelen voorschrijven. Het is essentieel dat elke activiteit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de relevante milieuvoorschriften om niet alleen de milieu-impact te minimaliseren maar ook om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Vergunningvereisten

Onder de Omgevingswet is voor de kernactiviteit van jachthavens geen vergunning vereist, maar vaak is er een samenloop met andere milieubelastende activiteiten die wel vergunningplichtig kunnen zijn. Hoewel de meeste jachthavens onder de nieuwe Omgevingswet geen omgevingsvergunning nodig hebben, kan voor bepaalde activiteiten binnen de jachthaven toch een vergunning vereist zijn.

We helpen ook jouw jachthaven graag verder

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM helpen we jouw bedrijf graag met het navigeren door deze complexe regelgeving. We bieden actuele kennis en strategisch advies en helpen met het implementeren van effectieve oplossingen die zorgen voor naleving van de wet, optimalisatie van operationele processen en uiteindelijk een duurzamere bedrijfsvoering. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen helpen bij het voldoen aan de milieu.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl