Verwerking van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

Milieubeleid bedrijven voor verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Milieuadviesbureau AdbLOM levert gespecialiseerd milieuadvies op het gebied van afvalbeheer aan voor bedrijven voor verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Invoering van de Omgevingswet

Wij begrijpen de uitdagingen waarmee bedrijven in afvalbeheer geconfronteerd worden sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Deze nieuwe wetgeving heeft de vergunningsaanvraagprocedures aanzienlijk complexer gemaakt. Nu vereist elke kernactiviteit binnen uw bedrijf een aparte vergunning, wat een grondig begrip van de wet en hoe deze op uw specifieke activiteiten van toepassing is, noodzakelijk maakt. Ons team staat klaar om u te begeleiden door deze uitdagende processen en u te helpen voldoen aan alle vereisten.

Kernactiviteit voor bedrijven die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen verwerken

De kernactiviteit is het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Bij het verwerken van afvalstoffen draait alles om de nuttige toepassing of verwijdering ervan, inclusief voorbereidende handelingen. Denk hierbij aan opslaan, verkleinen, storten, scheiden, verbranden of recyclen van afvalstoffen.

De kernactiviteit geldt niet alleen voor bedrijven die afvalstoffen van anderen verwerken, maar ook voor bedrijven die hun eigen afvalstoffen verwerken.

Maar wat zijn nu precies bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen?

Gevaarlijke afvalstoffen zijn afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen, zoals gespecificeerd in de Europese afvalstoffenlijst. Als een afvalstof in de lijst is aangeduid met een asterisk (*), moet deze als gevaarlijk worden beschouwd.

Aan de andere kant zijn bedrijfsafvalstoffen afvalstoffen zonder gevaarlijke eigenschappen. Zelfs een huishoudelijke afvalstof zonder gevaarlijke eigenschappen die wordt afgegeven of ingezameld, wordt beschouwd als een bedrijfsafvalstof.

In de onderstaande handelingen is een omgevingsvergunning vereist voor de verwerking van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Hoewel voor elke handeling uitzonderingen mogelijk zijn, kan ook per handeling een vergunning nodig zijn voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater, evenals voor andere activiteiten die op dezelfde locatie met deze afvalstoffen worden uitgevoerd.

 • Opslaan, herverpakken of opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Demonteren van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Ontwateren en drogen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen die geen afvalwater zijn
 • Verkleinen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Reinigen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Voorbereiden voor hergebruik van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Composteren en vergisten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Verdichten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Scheiden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Mengen van bedrijfsafvalstoffen
 • Mengen van gevaarlijke afvalstoffen
 • Recyclen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Vervaardigen van brandstoffen of opvulmateriaal uit bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • Voorbehandelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen voor nuttige toepassing
 • Verwijderen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

AdbLOM helpt u aan de juiste milieuvergunningen

Bij AdbLOM beschikken we over de expertise om u door de uitdagende processen van de Omgevingswet en milieuvergunningen te loodsen. Onze grondige kennis van de wetgeving stelt ons in staat om maatwerkoplossingen te bieden die voldoen aan uw specifieke behoeften en zorgen voor naleving van de voorschriften.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AdbLOM u kan helpen bij het beheren van uw milieukwesties, vergunningen en het bereiken van duurzame, milieuvriendelijke oplossingen voor uw bedrijf.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl