Autobergingsbedrijven en pechhulp diensten

Milieubeleid voor autobergingsbedrijven en pechhulpdiensten

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de specifieke milieu-uitdagingen die gepaard gaan met de activiteiten van autobergingsbedrijven en pechhulpdiensten. Deze sectoren zijn essentieel voor de mobiliteit, maar kunnen ook potentieel schadelijk zijn voor het milieu, voornamelijk door de risico’s van bodemverontreiniging. Ons bureau is gespecialiseerd in het navigeren door de complexe milieuwetgeving, met name in het licht van de recente wijzigingen door de Omgevingswet die per 1 januari 2024 van kracht is.

Veranderingen door de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet vereist dat voor iedere kernactiviteit binnen de sector een aparte vergunning wordt aangevraagd. Dit betekent dat autobergingsbedrijven en pechhulpdiensten grondige kennis van deze nieuwe wetgeving nodig hebben. Deze wetgeving heeft directe implicaties op activiteiten zoals de opslag van stoffen en het onderhoud, reparatie en reiniging van voertuigen.

Kernactiviteiten van autobergingsbedrijven en pechhulpdiensten

De kern bedrijfsactiviteiten van uw onderneming omvatten:

  • De opslag van chemische stoffen en andere materialen
  • Het onderhouden, repareren, en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen, bestemd voor hulp op locaties anders dan waar pech of een ongeval plaatsvond.

Deze kernactiviteiten worden aangevuld met diverse ondersteunende diensten die ook milieuimpact kunnen hebben.

Aanvullende milieubelastende activiteiten

Naast de kernactiviteiten zijn er aanvullende activiteiten die milieubelastend kunnen zijn:

  • Stookinstallaties
  • Opslagtanks voor gassen en vloeistoffen
  • Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen

Deze activiteiten vereisen vaak een nauwkeurige naleving van milieuregulering en kunnen vergunningplichtig zijn onder de nieuwe wet.

Specifieke milieuregels en vergunningvereisten

Specifieke milieuregels die van toepassing zijn op uw bedrijf omvatten:

  • Onderhoud en reparatie van allerlei gemotoriseerde voertuigen
  • Kleinschalig en grootschalig tanken van brandstoffen
  • Opslag van diverse materialen
  • Initiatieven voor het verduurzamen van energiegebruik

Hoewel de kernactiviteit van deze bedrijven meestal niet vergunningplichtig is, kunnen de samenlopende milieubelastende activiteiten wel een vergunning vereisen.

Hoe we u kunnen ondersteunen

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM bieden wij begeleiding bij het aanvragen van de juiste vergunningen en adviseren wij u over het voldoen aan de lokale en nationale milieuregels. Bent u onzeker of uw bedrijf voldoet aan de huidige milieuregels of heeft u ondersteuning nodig bij het navigeren door het nieuwe omgevingsplan? Neem contact met ons op voor gespecialiseerde hulp en advies.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl