Rubber- en kunststofrecyclingbedrijven

Milieubeleid voor rubber- en kunststofrecyclingbedrijven.

Milieuadviesbureau AdbLOM biedt deskundig advies op maat in
het complexe veld van afvalbeheer, met een bijzondere nadruk rubber- en
kunststofrecyclingbedrijven. Wij begrijpen de specifieke uitdagingen van deze
sector, waaronder de ingewikkelde milieuvergunningen en de potentiële
milieueffecten van hun activiteiten, zoals significant energieverbruik en
inefficiënt afvalbeheer.

Ons doel is om rubber- en kunststofrecyclingbedrijven niet
alleen door de doolhof van vergunningsaanvragen te leiden maar ook strategieën
te bieden voor het verbeteren van hun milieuprestaties. Dit omvat het verhogen
van de energie-efficiëntie en het bevorderen van effectiever afvalbeheer om de
milieu-impact te minimaliseren.

Omgevingswet voor rubber- en kunststofrecyclingbedrijven

Voor rubber- en kunststofrecyclingbedrijven heeft de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving is het essentieel dat er voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning wordt aangevraagd. Dit vereist diepgaande kennis van zowel de unieke bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften.

Kernactiviteiten voor rubber- en kunststofrecyclingbedrijven

De kernactiviteit van een rubber- en kunststofrecyclingbedrijven is het voorbehandelen van verzameld of aangeleverd rubber- en kunststofafval, als voorbereiding op de recycling. Dit voorbehandelingsproces omvat diverse voorbereidende handelingen die cruciaal zijn voor het succesvol recycleren van deze materialen.

Deze voorbereidende stappen kunnen onder meer het scheiden, reinigen en verkleinen van de afvalstoffen inhouden. Specifiek omvatten deze acties het demonteren, sorteren, verbrijzelen, verdichten, pelletiseren, drogen, versnipperen, conditioneren, herverpakken, breken, scheiden, of mengen van afval. Deze handelingen zijn gericht op het efficiënt klaarmaken van het materiaal voor het verdere recyclingproces.

Recycling vertegenwoordigt een vorm van nuttige toepassing waarbij afvalstoffen worden omgezet in nieuwe producten, materialen, of stoffen. Dit kan zijn voor het oorspronkelijke gebruik of voor alternatieve doeleinden. Belangrijk is dat recycling niet hetzelfde is als verbranding of het verwerken van afval tot brandstof of opvulmateriaal, zoals gebruikt voor het herstellen van afgegraven terreinen bij mijnbouwactiviteiten.

Wanneer is er een omgevingsvergunning nodig voor rubber- en kunststofrecyclingbedrijven.

Een omgevingsvergunning is vereist voor het lozen van koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW op oppervlaktewater. Daarnaast is het proces van het aanvragen van een omgevingsvergunning niet beperkt tot de lozing van koelwater. rubber- en kunststofrecyclingbedrijven die bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen verwerken, kunnen ook onderworpen zijn aan de vergunningvereisten, afhankelijk van het type afval en de aard van de verwerkingsactiviteiten.

Bij rubber- en kunststofrecyclingbedrijven kunnen er meerdere milieubelastende activiteiten plaatsvinden die eveneens onderworpen zijn aan vergunningplicht. Deze kunnen variëren van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tot geluidsoverlast en het gebruik van chemische stoffen, waarbij elke activiteit zijn eigen specifieke set aan regelgevingen en vereisten voor vergunningverlening heeft.

AdbLOM helpt uw bedrijf met milieuvergunningen voor afvalbeheer.

Het navigeren door de complexiteit van deze vergunningvereisten is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken krijgen. Het vereist een grondige kennis van zowel de bedrijfsactiviteiten als de bijbehorende milieuregelgeving. Dit onderstreept het belang van professioneel milieuadvies en begeleiding bij het aanvragen van de juiste vergunningen om compliance te waarborgen en de milieu-impact van bedrijfsactiviteiten te minimaliseren.

Voor bedrijven die op zoek zijn naar ondersteuning bij deze processen, biedt Milieuadviesbureau AdbLOM de expertise en begeleiding die nodig is om door de complexiteit van de omgevingsvergunningen te navigeren, met als doel het waarborgen van naleving en het bevorderen van duurzame bedrijfspraktijken.

Neem direct contact met ons op voor een adviesgesprek en ontdek hoe wij uw bedrijf  kunnen bijstaan in het realiseren van uw milieudoelstellingen en het verkrijgen van de benodigde milieuvergunningen.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl