Mestbehandelingsbedrijven

Milieuadvies voor mestbehandelingsbedrijven bij Milieuadviesbureau AdbLOM

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM zijn we volledig ingewijd in de complexiteiten die mestbehandelingsbedrijven navigeren te midden van rigoureuze milieuwetgeving. Deze bedrijven vormen een essentiële schakel binnen de agrarische sector, echter brengen hun operaties significante milieubelastingen met zich mee, zoals luchtverontreiniging, waterlozingen en hoog energieverbruik. Met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de eisen voor milieuvergunningen aangescherpt. Onze diepgaande kennis en ervaring stellen ons in staat om uw bedrijf effectief bij te staan, niet alleen om te voldoen aan bestaande milieuvoorschriften maar ook om proactief in te spelen op toekomstige wetgevingswijzigingen.

De nieuwe omgevingswet en mestbehandeling

De nieuwe Omgevingswet integreert 26 voormalige wetten en legt een nieuwe nadruk op de noodzaak voor individuele vergunningen voor elke kernactiviteit. Dit betekent dat bedrijven binnen de mestverwerking grondige kennis moeten hebben van zowel de huidige als nieuwe regelgeving om volledig compliant te zijn. Onze diensten zijn gericht op het vereenvoudigen van deze complexe vereisten en het aanbieden van strategische begeleiding gedurende het hele proces.

Kernactiviteiten in mestbehandeling

De kernactiviteiten binnen de mestbehandelingsindustrie omvatten:

 • Behandelen van dierlijke meststoffen: Dit omvat alle technieken en processen voor het verwerken van dierlijke mest op zowel vaste als mobiele installaties.
 • Vergisten van plantaardig materiaal: Een essentieel proces voor het omzetten van plantaardig afval in bruikbare energie of compost.

Wat valt er niet onder de kernactiviteiten?

Behandelen van meer dan 25,000 m3 dierlijke meststoffen per jaar op een andere locatie dan waar het geproduceerd wordt, wordt niet beschouwd als een standaard kernactiviteit en vereist speciale overwegingen en mogelijk extra vergunningen.

Milieuregels en vergunningvereisten

Milieuregels die van toepassing zijn op mestbehandelingsbedrijven omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Afval(mee)verbrandingsinstallaties
 • Opslag van vaste mest, champost of dikke fractie
 • Opslag van drijfmest, digestaat of dunne fractie in mestbassins
 • Mestbehandelings- en mestvergistingsinstallaties
 • Verduurzaming van het energiegebruik

Vergunningsvereisten voor specifieke activiteiten omvatten:

 • Drogen of indampen van dierlijke meststoffen
 • Vergisten van dierlijke meststoffen samen met afvalstoffen
 • Verbranden en composteren van dierlijke meststoffen
 • Lozen van afvalwater op oppervlaktewater

Deze activiteiten vereisen nauwkeurige naleving van de milieuwetgeving en kunnen complexe vergunningsprocessen met zich meebrengen.

Wij helpen uw mestbehandelingsbedrijf verder

Milieuadviesbureau AdbLOM biedt gespecialiseerd advies en ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw mestbehandelingsbedrijf volledig voldoet aan alle milieuregels en optimaal voorbereid is op toekomstige veranderingen. Onze deskundigen helpen bij het aanvragen van de juiste vergunningen, het implementeren van effectieve milieubeheersstrategieën en bieden continue ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw bedrijf efficiënt en verantwoordelijk opereert. Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM voor uitgebreide ondersteuning en om te zorgen dat uw mestbehandelingsactiviteiten zowel vandaag als in de toekomst duurzaam en conform de wet zijn.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl