Milieuadviesbureau AdbLOM

Belast je als bedrijf het milieu? Dan moet je aan strenge milieu-eisen voldoen.
AdbLOM adviseert en assisteert. Zo onderneem je efficiënter en duurzamer.

						

Download Gratis Checklist PGS 15

Bepaal eenvoudig of de PGS 15 van toepassing is op jouw bedrijf en of je voldoet aan de wettelijke eisen.

Wanneer ongewoon voorval melden?

Een ongewoon voorval moet je in veel gevallen melden. Maar wanneer is een voorval ernstig genoeg?

Laatste berichten

Milieuadviesbureau AdbLOM

AdbLOM is een milieuadviesbureau dat voornamelijk opereert in de omgeving Zwolle, Deventer en Apeldoorn. Neem contact op voor een milieuscan, het invoeren van een milieuzorgsysteem, aanvragen van een omgevingsvergunning, maatwerk en meer.

Wil je een nieuwe onderneming starten, of je bestaande bedrijf uitbreiden, wijzigen of verhuizen? Dan moet je in de meeste gevallen een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit indienen bij de gemeente. Milieuadviesbureau AdbLOM helpt hierbij en adviseert bedrijven en instellingen op het gebied van milieuregels.

Omgevingsvergunning

Wil je op een bepaalde plek iets oprichten, slopen of (ver)bouwen? Dan is een Omgevingsvergunning soms verplicht. Hierin staan regels over o.a. bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De aanvraag moet u indienen via het OmgevingsLoket Online (OLO). Milieuadviesbureau AdbLOM ondersteunt je hierbij graag.

Activiteitenbesluit en aanvullende diensten

Als ondernemer is het belangrijk te weten dat je een aantal activiteiten zonder omgevingsvergunning mag uitvoeren. De meeste milieuregels zijn beschreven in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling. Milieuadviesbureau AdbLOM zoekt uit welke regels voor jou van toepassing zijn.

Voor elke ondernemer is het belangrijk om over de juiste vergunningen te beschikken. Milieuadviesbureau AdbLOM adviseert en ondersteunt bij de aanvraag van de juiste vergunningen voor uw bedrijfsactiviteiten. Schakel AdbLOM in voor advies en uitvoering.