DIBA Groep bespaart tijd en geld met hulp AdbLOM Milieuadvies

AdbLOM Milieuadvies ondersteunde DIBA Groep bij het indienen van een melding Activiteitenbesluit. Daardoor bespaarde het bedrijf veel tijd en geld.

Inleiding

DIBA Groep B.V. ontwikkelt kunststof vloersystemen. Het bedrijf heeft vestigingen in Uden en Borgloon.

In november 2022 realiseerde DIBA een uitbreiding voor de opslag van siergrindvloeren. Omdat het om een wijziging bij een type-B inrichting gaat, moest het bedrijf melding doen bij de overheid. De precieze regels hiervoor staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

1. De situatie

Milieuregels naleven en melding doen bij de overheid kan complex en tijdrovend zijn. Daarom nam de DIBA Groep contact op met AdbLOM. Het milieuadviesbureau kreeg de opdracht de uitbreiding te begeleiden en melding te doen bij het bevoegd gezag. 

DIBA had behoefte aan praktisch advies over diverse milieu- en veiligheidsthema’s. Zoals: 

 • Opslag van gevaarlijke stoffen
 • Brandveiligheid
 • Externe veiligheid 
 • Milieubelasting
 • Lozen van afvalwater

2. De oplossing

AdbLOM verzamelde in nauwe samenwerking met DIBA alle benodigde informatie voor het indienen van de melding. De melding bevatte onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfsactiviteiten: een beschrijving van de activiteiten die in de inrichting plaatsvinden.
 • Bodemrisicoanalyse: een analyse van de risico’s voor de bodem en het grondwater.
 • Milieuaspectenregister: een overzicht van de milieuaspecten van de inrichting.
 • Veiligheid: een beschrijving van de veiligheidsmaatregelen die in de inrichting zijn genomen.
 • Energieverbruik: een overzicht van het energieverbruik van de inrichting.
 • Milieutekening: een tekening van de inrichting. 

AdbLOM onderhield daarnaast nauw contact met alle betrokken partijen, waaronder ambtenaren.

3. De rol van AdbLOM

AdbLOM Milieuadvies speelde een belangrijke rol bij het project. De milieuadviseurs voorzagen DIBA van praktische kennis en maakten het bedrijf slagvaardiger. Daardoor kon het bedrijf de uitbreiding van de inrichting veilig, voordelig en milieuvriendelijk realiseren.

Conclusie

Wijzigt een type B-inrichting zijn bedrijfsvoering, dan moet het bedrijf melding doen aan de overheid. Dit was het geval bij de DIBA Groep. 

AdbLOM ondersteunde het bedrijf professioneel en deskundig bij het doen van de melding. Ook gaf ze praktisch milieu-advies op uiteenlopende terreinen. Daardoor kon DIBA zijn melding volledig, correct en compleet indienen, zonder tijdverlies en extra kosten.

Wat is een type B-inrichting? 

Een type B inrichting is een inrichting die onder het Activiteitenbesluit valt. Dit betekent dat ze niet onder de werking van de Wet milieubeheer (Wm) vallen. Ze hebben dus geen omgevingsvergunning milieu nodig.

Voorbeelden van type B-inrichtingen zijn:

 • Winkels
 • Garagebedrijven
 • Kantoorgebouwen

Verandert een type B-inrichting zijn werkzaamheden? Dan valt het bedrijf mogelijk wel onder de Wet milieubeheer (Wm). In dat geval is een omgevingsvergunning milieu vereist. 

Twijfel je over de noodzaak van milieuvergunningen? Neem conctact op met AdbLOM. 

Bespaar tijd en geld met AdbLOM Milieuadvies

Heb je ook een project waarbij je een melding Activiteitenbesluit moet indienen of een berekening wilt laten maken? Neem dan contact op met AdbLOM Milieuadvies. Wij helpen je graag om je project succesvol te laten verlopen.

Contactgegevens

Bel of mail met de experts van AdbLOM. We helpen je graag verder. 

Milieuadviesbureau AdbLOM
038 – 457 90 56
info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl