Activiteitenbesluit: welk type bedrijf heb ik?

Drie type bedrijven vallen onder het ActiviteitenbesluitElk bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen drie type bedrijven.

Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven in als type A, B of C. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bepaalt onder welke categorie je bedrijf valt. De verschillen tussen type A, B en C zijn als volgt:

  • Type A-bedrijven voeren minder milieubelastende activiteiten uit.
  • Type B-bedrijven moeten bij oprichting of wijziging van hun activiteiten een melding moeten doen bij de Overheid.
  • Type C-bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig.

Slechts een gedeelte van het Activiteitenbesluit is van toepassing op type C-bedrijven. De overige milieuregels staan in de omgevingsvergunning van het bedrijf. De Overheid kan ook aanvullende milieuregels opleggen.

Is het Activiteitenbesluit van toepassing op mijn bedrijf?

Neem voor advies contact op met milieuadviesbureau AdbLOM.

T: 038-4579056
M: 06 – 13414267
E: info@adblom.nl