Kennisbank

Kennisbank Milieuadvies

Wil je aan de slag met milieubeleid binnen je organisatie? En kun je daar wat hulp bij gebruiken? Op deze pagina vind je handige informatie om je op weg te helpen. Wil je jouw kennis over een specifiek onderwerp vergroten? Volg dan een milieucursus van Milieuadviesbureau AdbLOM.

 

De Omgevingswet: alles wat je moet weten

De Omgevingswet: alles wat je moet weten

Omgevingswet: alles wat je moet weten De Omgevingswet is een nieuwe wet die de regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigt en samenvoegt. Dit betekent dat er minder regels zijn, minder overheden betrokken zijn en dat de besluitvorming sneller en efficiënter...

Alles over ISO 14001-certificering

Alles over ISO 14001-certificering

ISO 14001 is een wereldwijd erkende norm voor systemen op het gebied van milieumanagement. Met het certificaat onderstreep je je ambities als organisatie om te voldoen aan de milieuregels. Ontdek alles over ISO 14001 in dit artikel.  Wat is ISO 14001-certificering?...

ISO 9001-certificering: dit moet je weten

ISO 9001-certificering: dit moet je weten

Als organisatie is het van cruciaal belang dat je voldoet aan de verwachtingen van belanghebbenden. Een effectieve manier om dit te bereiken is ISO 9001-certificering. Ontdek in dit artikel wat ISO 9001 is en hoe je dit certificaat behaalt  Wat is ISO...

Gratis download // Omgevingsvergunning overschrijven

Gratis download // Omgevingsvergunning overschrijven

Koop of verkoop je een Wm-inrichting? Dan moet je de omgevingsvergunning overdragen aan de nieuwe eigenaar. Dit zijn de regels. Tip! Download gratis Meldingsformulier overschrijving omgevingsvergunning Wat gebeurt er met omgevingsvergunning als Wm-inrichting andere...

Milieuovertreding geconstateerd: en wat nu?

Milieuovertreding geconstateerd: en wat nu?

Constateert de overheid een milieuovertredingen bij je bedrijf, dan heeft dat mogelijk grote consequenties. Ontdek hoe controles in zijn werk gaan en wat je kunt doen tegen eventuele boetes en sancties.  Wanneer je als bedrijf het milieu belast, moet je een...

AdbLOM steunt Stichting Veilig Onderwijs 

AdbLOM steunt Stichting Veilig Onderwijs 

Milieuadviesbureau AdbLOM is trotse sponsor van de Stichting Veilig Onderwijs. Deze Stichting bevordert sinds 2007 een prettig leerklimaat op scholen en onderwijsinstellingen.  Hoe ga je als school om met agressie, discriminatie en pesten? Op die vraag geven de...

Wat is de Omgevingswet? 

Wat is de Omgevingswet? 

Met de nieuwe Omgevingswet bundelt de Overheid regels voor o.a. wonen, werken en milieu. Doel is om efficiënter te werken.  In 2023 is het eindelijk zover: dan geldt de nieuwe Omgevingswet. Invoering is al meerdere malen uitgesteld, maar dat hij komt, is...

Wat is de PGS 15?

Wat is de PGS 15?

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen gelden richtlijnen. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen valt onder de PGS 15 Richtlijnen. In de PGS 15 zijn regels en eisen opgenomen met betrekking tot brandpreventie, toegang tot stoffen en opslag van brandgevaarlijke...

Activiteitenbesluit: welk type bedrijf heb ik?

Activiteitenbesluit: welk type bedrijf heb ik?

Elk bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen je moet doen, of welke vergunningen je moet aanvragen. Dit verschilt per type bedrijf. Als ondernemer moet je aan milieuregels voldoen. Welke regels dat zijn, verschilt...

Wat is een milieubelastende activiteit?

Wat is een milieubelastende activiteit?

Met de invoering van de Omgevingswet maakt het begrip ‘inrichting’ plaats voor ‘milieubelastende activiteiten’. Maar wat is een milieubelastende activiteit en wat betekent de wijzigingen voor jouw organisatie? De invoering van de Omgevingswet is al enkele malen...

Volg AdbLOM op Facebook en LinkedIn

Volg AdbLOM op Facebook en LinkedIn

Milieuregels interpreteren en uitvoeren is complex en tijdrovend. Ze veranderen ook regelmatig. Ontdek via Facebook en LinkedIn waar je rekening mee moet houden. Milieuwetgeving is complex en tijdrovend. AdbLOM vertaalt ingewikkelde regels en procedures naar jouw...

Bruidsschat van de Omgevingswet: wat is het?

Bruidsschat van de Omgevingswet: wat is het?

Als de Omgevingswet van kracht wordt, vervallen verschillende milieuregels vanuit het Rijk. De bruidsschat voorkomt dat er gaten vallen en milieurisico’s toenemen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en...

Omgevingswet: dit moet elke ondernemer weten

Omgevingswet: dit moet elke ondernemer weten

Met de Omgevingswet vereenvoudigt de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Wat betekent dit concreet voor je bedrijf of organisatie? Ontdek het in dit dossier. Omgevingswet in het kort Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dit is een nieuwe...

Alles over het Activiteitenbesluit milieubeheer

Alles over het Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 de officiële naam voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dit besluit werd binnen overheidsorganisaties vaak afgekort tot Barim. Het besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer die...

AdbLOM voert EED energie-audit uit voor Wibra

AdbLOM voert EED energie-audit uit voor Wibra

Wibra schakelde onlangs opnieuw AdbLOM in voor het uitvoeren van een EED-audit. Daaruit kwam een fors besparingspotentieel naar voren. Grote bedrijven hebben een EED Energie-audit verplichting. Ze moeten aan de Overheid melden wat ze doen om energie te besparen. De...

Casus: vergunningplicht milieubelastende activiteiten

Casus: vergunningplicht milieubelastende activiteiten

De nieuwe Omgevingswet komt eraan en er verandert veel. Deze tips helpen bij het vinden van je weg in het nieuwe vergunningsproces. In de nieuwe Omgevingswet wordt het begrip ‘inrichting’ vervangen door 'milieubelastende activiteit'. Hoofdstuk 3 van het Besluit...

Nieuwe Omgevingswet: dit verandert er voor jou

Nieuwe Omgevingswet: dit verandert er voor jou

Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Wat betekent dit voor jou als ondernemer? Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet vervangt alle 26 wetten voor...

Wanneer moet je een ongewoon voorval melden?

Wanneer moet je een ongewoon voorval melden?

Vindt binnen je bedrijf een ongewoon voorval plaats, dan moet je dit in veel gevallen melden. Doe je dit niet, dan dreigt een fikse boete. Maar wanneer is een incident ernstig genoeg? De overheid wil schade aan het milieu voorkomen. Daarom ben je als bedrijf verplicht...

Voldoet je bedrijf aan de natuurbeschermingswet?

Voldoet je bedrijf aan de natuurbeschermingswet?

Voer je activiteiten uit die mogelijk schadelijk zijn voor de beschermde natuur? Dan heb je een natuurbeschermingswetvergunning nodig van de provincie. Voldoe jij aan de regels? De bescherming van de Nederlandse natuur is in verschillende wetten geregeld. De...

Jaarlijkse toetsing  ‘risicobedrijven’

Jaarlijkse toetsing ‘risicobedrijven’

Sinds begin 2015 stelt de NIWO bij de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning vast of een transportbedrijf aangemerkt moet worden als zogeheten 'risicobedrijf'. De NIWO gebruikt de term 'risicobedrijf’ simpelweg omdat deze term voortvloeit uit Europese...

Veelgestelde vragen PGS-15 (FAQ)

Veelgestelde vragen PGS-15 (FAQ)

De PGS 15 bevat milieuregels voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Over de regels en de richtlijn zijn veel vragen. In deze FAQ PGS-15 vind je de antwoorden. Vallen aanstekers en gaspatronen onder de werkingssfeer van PGS15? Ja. Gasaanstekers en gaspatronen dienen...

Opslag lithium-ion batterijen: hier moet je op letten

Opslag lithium-ion batterijen: hier moet je op letten

Vervoer en opslag van lithium-ion batterijen is niet zonder risico. Bij verkeerd gebruik kunnen ze instabiel raken en zelfs ontbranden. Hier moet je op letten bij de opslag van lithium-ion batterijen.  Lithium-ion batterijen zijn niet meer weg te denken uit ons...

Voorbeelden van gemotiveerd afwijken PGS 15:2016

Voorbeelden van gemotiveerd afwijken PGS 15:2016

In PGS 15:2016 is gemotiveerd afwijken op alle voorschriften mogelijk gemaakt. Dit zijn praktische voorbeelden. In PGS 15:2016 staat in paragraaf 1.5 ‘gemotiveerd afwijken’ hierover het volgende: ‘Voor de toepassing van PGS 15 geldt, naast het...

Casus richtlijn PGS-15:  opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Casus richtlijn PGS-15: opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Zo bespaarde Beko Nederland B.V. ruim 45.000 euro Beko Nederland B.V. uit Meppel voldeed niet aan de richtlijn PGS-15. Dankzij de voorgestelde oplossingen van Milieuadviesbureau AdbLOM voldoet Beko nu aan alle voorwaarden en bespaarde ze ruim 45.000 euro. Tip:...

Download Checklist PGS-15

Download Checklist PGS-15

Download de Gratis Checklist PGS-15 van AdbLOM. Hiermee bepaal je eenvoudig of de PGS-15 van toepassing is op jouw bedrijf en of je voldoet aan de wettelijke eisen. Meld je nu aan voor Milieuadvies van AdbLOM. Dan krijg je: ✅ Direct toegang tot de Gratis Checklist...