Voldoet je bedrijf aan de natuurbeschermingswet?

Voldoet je bedrijf aan de natuurbeschermingswet?

Voer je activiteiten uit die mogelijk schadelijk zijn voor de beschermde natuur? Dan heb je een natuurbeschermingswetvergunning nodig van de provincie. Voldoe jij aan de regels?

De bescherming van de Nederlandse natuur is in verschillende wetten geregeld. De Natuurbeschermingswet is daar één van.

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van bijvoorbeeld beschermde Natuurmonumenten, Natura 2000-gebieden en Wetlands. De provincies verlenen daarvoor de vergunningen of geven een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af.

Staat je bedrijf in of vlak bij een beschermd natuurgebied? Dan heb je voor sommige activiteiten of projecten een natuurbeschermingswetvergunning nodig. Bovendien moet je sinds 2011 de stikstofdepositie voor alle bedrijfsactiviteiten inzichtelijk maken.

Is de stikstofdepositie voor je bedrijfsactiviteiten te hoog? Dan moet je een natuurbeschermingswetvergunning aanvragen. Dit doe je bij de provincie.

Heeft je bedrijf een Natuurbeschermingswetvergunning nodig?

De regels voor de natuurbeschermingswet gelden voor alle bedrijven. Dit geldt dus ook voor bedrijven binnen de afvalsector en de voedingsmiddelenindustrie.

Wil je weten of je een natuurbeschermingswetvergunning nodig hebt? Laat dan een stikstofdepositieonderzoek uitvoeren door Milieuadviesbureu AdbLOM.

AdbLOM maakt de stikstofdepositie voor je bedrijfsactiviteiten inzichtelijk. En vraagt – wanneer dat nodig is – een Natuurbeschermingswetvergunning voor je aan bij de provincie.

Hulp bij Natuurbeschermingswetvergunning scheelt tijd en geld

Voldoen aan de regels van de Natuurbeschermingswet is ingewikkeld en tijdrovend. De experts van AdbLOM voorkomen zorgen en lossen problemen op.

Neem nu contact met ons op. Dan ondersteunen we je met alles wat met milieuregelgeving en het aanvragen van vergunningen te maken heeft.

Neem contact op voor persoonlijk advies

AdbLOM | 038 – 457 90 56
www.adblom.nl | info@adblom.nl

Je krijgt binnen 24 uur antwoord.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl