Metaalrecyclingbedrijven

Milieubeleid voor metaalrecyclingbedrijven

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM leveren we gespecialiseerd advies over afvalmanagement voor bedrijven in de metaalrecyclingsector. De belangrijkste uitdagingen waarmee deze bedrijven worden geconfronteerd, betreffen het energieverbruik en het inefficiënte beheer van afvalstoffen. Zonder deskundige begeleiding kunnen de goedbedoelde recyclinginspanningen ongewild negatieve effecten op het milieu hebben, voornamelijk door een niet-optimaal afvalbeheer.

Veranderingen door de Omgevingswet

Met de recente implementatie van de Omgevingswet op 1 januari 2024 worden bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Deze wetgeving vereist dat bedrijven voor iedere kernactiviteit individueel een vergunning moeten verkrijgen, wat het proces van vergunningaanvraag ingewikkelder en meer tijdsintensief maakt dan voorheen.

Kernactiviteiten voor metaalrecyclingbedrijven

Voor metaalrecyclingbedrijven bestaat de hoofdactiviteit uit het voorbehandelen van verzameld of aangeleverd metaalafval, ter voorbereiding op de recycling.

Deze voorbehandeling bij een metaalrecyclingonderneming omvat een reeks voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voordat het recyclingproces kan beginnen. Dit houdt in: het sorteren, reinigen, en het verkleinen van metaalafval.

Het proces van voorbehandeling omvat diverse handelingen met metaalafval die essentieel zijn voor de uiteindelijke recycling. Denk hierbij aan demontage, sortering, verplettering, compressie, pelletisering, droging, versnippering, conditionering, herverpakking, breken, scheiden, of mengen.

Recycling vertegenwoordigt een vorm van waardeherwinning waarbij afvalmaterialen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen, of substanties, hetzij voor hetzelfde doel of voor een nieuw doel. Dit omvat niet de verbranding van afval of de omvorming ervan tot brandstof of vulmateriaal, zoals gebruikt voor het opvullen van afgegraven terreinen of mijnbouwlocaties.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist voor metaalrecyclingbedrijven?

Voor metaalrecyclingbedrijven is het verkrijgen van een omgevingsvergunning vaak noodzakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor activiteiten zoals de opslag van metaalschroot of autowrakken.

Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het verwerken van zowel bedrijfs- als gevaarlijke afvalstoffen, afhankelijk van het type afval en de specifieke verwerkingsactiviteit.
Het komt frequent voor dat bedrijven tevens andere milieubelastende activiteiten ondernemen, waarvoor eveneens een vergunningsvereiste geldt.

Milieuadviesbureau AdbLOM helpt u graag

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM zijn we volledig ingewijd in de complexiteiten die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt en de uitdagingen waar uw bedrijf mogelijk voor staat. Ons streven is om u te begeleiden door deze regelgeving en te assisteren bij het succesvol verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen. We bieden op maat gemaakte advies- en begeleidingsservices om te verzekeren dat uw bedrijfsvoering niet alleen aan de meest recente milieunormen voldoet, maar ook duurzaam bijdraagt aan het milieu.

Laat de ingewikkeldheden van omgevingsvergunningen en de nieuwe Omgevingswet geen belemmering vormen voor uw bedrijfsprocessen. Neem contact met ons op voor ondersteuning bij het aanvragen van de vereiste vergunningen en voor advies over hoe u uw werkzaamheden binnen de metaalrecyclingbranche efficiënt en verantwoordelijk kunt voortzetten.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl