Datacentra

Milieuadvies voor datacentra door AdbLOM

In een wereld waar data steeds belangrijker wordt, speelt de duurzame exploitatie van datacentra een cruciale rol. Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we dat de impact op het milieu, voornamelijk door het intensieve energiegebruik, nauwgezet beheerd moet worden. Milieuadviesbureau AdbLOM is gespecialiseerd in het navigeren door de complexe milieuwetgeving die van toepassing is op datacentra.

Omgevingswet en de regelgeving voor datacentra

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die van kracht is geworden op 1 januari 2024, is de vergunningprocedure voor datacentra aanzienlijk veranderd. Onder deze wet is het nu vereist dat voor elke kernactiviteit binnen een datacentrum een aparte vergunning wordt aangevraagd.

Kernactiviteit van datacentra

De kernactiviteit binnen datacentra omvat het exploiteren van reken- en datacentra die ondersteuning bieden voor dataverkeer en dataopslag. Deze centra huisvesten bedrijfskritische ICT-apparatuur, zoals servers, en zijn voorzien van geavanceerde faciliteiten om de operationele efficiëntie en veiligheid te waarborgen. Dit omvat klimaatbeheersing door airconditioning, geavanceerde automatische brandblussystemen, en robuuste back-up stroomvoorzieningen.

Aanvullende milieubelastende activiteiten

Naast de kernactiviteiten kunnen datacentra betrokken zijn bij andere milieubelastende activiteiten die soms functioneel ondersteunend zijn en soms een integraal onderdeel vormen van de hoofdoperaties. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Stookinstallaties voor verwarming of energieproductie.
  • Koelinstallaties die gebruikmaken van kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak als koelmiddelen.
  • Faciliteiten voor grootschalige energieopwekking die de energievoorziening binnen het centrum ondersteunen.
     

Milieuwetgeving en vergunningvereisten

Datacentra dienen verschillende milieuwetten na te leven, waaronder:

  • Het veilig en milieubewust lozen van koelwater, vooral wanneer de warmtevracht van deze lozingen meer dan 50 MW bedraagt op oppervlaktewater, hetgeen een omgevingsvergunning vereist.
  • Naleving van IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijnen wanneer de noodstroomvoorziening een vermogen heeft van meer dan 50 MWth, waardoor het datacentrum en de noodstroomvoorziening gezamenlijk als een vergunningplichtige IPPC-installatie worden beschouwd.

Overige reguleringen voor datacentra

Datacentra moeten ook voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving, dat onder meer energiebesparende maatregelen vereist. Lokale regelgeving, zoals het omgevingsplan van de gemeente, de omgevingsverordening van de provincie, en de waterschapsverordening spelen eveneens een rol in de regulering van datacentra.

Onze ondersteuning

Milieuadviesbureau AdbLOM is gespecialiseerd in het bieden van nauwkeurig en actueel advies over alle aspecten van milieuwetgeving die van invloed zijn op uw datacentrum. Wij helpen u graag met het verkrijgen van de juiste vergunningen en adviseren over strategieën om te voldoen aan zowel nationale als lokale milieuvoorschriften.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van vergunningen of wilt u meer weten over hoe u aan de relevante milieuwetgeving kunt voldoen? Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM. Wij staan klaar om u verder te helpen met deskundig advies en ondersteuning.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl