Grondbanken en grondreinigingsbedrijven

Milieubeleid voor metaalrecyclingbedrijven

Bij milieuadviesbureau AdbLOM bieden we gespecialiseerde milieuadviesdiensten voor grondbank- en grondreinigingsbedrijven. Deze sector speelt een cruciale rol in het beheer van grond en baggerspecie, maar gaat ook gepaard met uitdagingen op het gebied van milieuwetgeving en -vergunningen.

Omgevingswet voor grondbanken en grondreinigingsbedrijven

De activiteiten van grondbanken en grondreinigingsbedrijven hebben een directe impact op het milieu, voornamelijk door de mogelijke verontreiniging van de bodem en het inefficiënt beheren van afvalstoffen. De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft het proces van vergunningaanvraag voor deze bedrijven complexer gemaakt. Elk bedrijf moet nu voor elke kernactiviteit een aparte vergunning aanvragen.

Kernactiviteiten voor grondbanken en grondreinigingsbedrijven

De kernactiviteiten binnen uw sector omvatten het opslaan van meer dan één partij ingezamelde of afgegeven grond of baggerspecie en het bewerken van deze materialen om ze geschikt te maken voor hergebruik. Dit bewerken kan bestaan uit verschillende handelingen zoals zeven gericht op kwaliteitsverbetering, mechanisch ontwateren, reinigen en immobiliseren. Daarnaast kunnen er afhankelijk van de aard van uw werkzaamheden ook andere milieubelastende activiteiten relevant zijn, die zowel ondersteunend kunnen zijn aan als onderdeel uitmaken van de kernactiviteiten.

Specifiek vereisen de werkzaamheden met grond of baggerspecie van de kwaliteitsklassen ‘matig verontreinigd’ of ‘sterk verontreinigd’ een omgevingsvergunning. Ook het lozen van afvalwater op oppervlaktewater, een activiteit die vaak gepaard gaat met grondreinigingsprocessen, is vergunningplichtig.

Dit proces kan ingewikkeld lijken, maar AdbLOM is hier als milieuadviesbureau om u te helpen bij het aanvragen van de juiste vergunningen.

AdbLOM levert een uitgebreid pakket aan dienstverlening om u te assisteren met:

  • Het vaststellen welke vergunningen vereist zijn voor de activiteiten van uw onderneming.
  • Het begeleiden door de procedures van de aanvraag van omgevingsvergunningen.
  • Het bieden van professioneel advies voor naleving van de recente Omgevingswet.
  • Het behartigen van uw zaken bij gemeentelijke instanties en vergunningsautoriteiten.

Met AdbLOM is uw milieubeleid in vertrouwde handen.

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de complexiteit van deze nieuwe regelgeving en de uitdagingen die het met zich meebrengt voor uw bedrijf. Ons doel is om u te ondersteunen bij het navigeren door deze regelgeving en het succesvol aanvragen van de benodigde vergunningen. Wij bieden deskundig advies en begeleiding op maat om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsactiviteiten niet alleen voldoen aan de nieuwste milieuwetgeving, maar ook op een duurzame manier bijdragen aan het milieu.

Laat de complexiteit van de omgevingsvergunningen en nieuwe Omgevingswet uw bedrijfsvoering niet hinderen. Neem contact op met AdbLOM voor ondersteuning bij het aanvragen van de juiste vergunningen en voor advies over hoe u efficiënt en verantwoord kunt blijven werken binnen de grondbank- en grondreinigingsindustrie.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl