Activiteitenbesluit: welk type bedrijf heb ik?

Elk bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen je moet doen, of welke vergunningen je moet aanvragen. Dit verschilt per type bedrijf.

Als ondernemer moet je aan milieuregels voldoen. Welke regels dat zijn, verschilt per branche en soort werk. In het Activiteitenbesluit staat regels voor activiteiten waarvan bekend is dat ze mogelijk nadelig zijn voor het milieu.

Wanneer je bedrijf het milieu belast, moet je een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast je het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig, maar heb je wel te maken met de algemene milieuregels. Die gelden voor elk bedrijf.

Wat is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels van het rijk voor bedrijven. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), zie je aan welke regels je moet voldoen.

Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven in als type A, B of C. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bepaalt onder welke categorie je bedrijf valt. De verschillen tussen type A, B en C zijn als volgt:

  • Type A-bedrijven voeren minder milieubelastende activiteiten uit.
  • Type B-bedrijven moeten bij oprichting of wijziging van hun activiteiten een melding moeten doen bij de Overheid.
  • Type C-bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig.

Slechts een gedeelte van het Activiteitenbesluit is van toepassing op type C-bedrijven. De overige milieuregels staan in de omgevingsvergunning van het bedrijf. De Overheid kan ook aanvullende milieuregels opleggen.

Heb ik een type A-, B- of C-bedrijf?

De verschillen tussen type A-, B- en C-bedrijven staan in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Alle inrichtingen die niet onder type A of C vallen, zijn type B. Alle inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu moeten hebben, zijn type C.

Is het Activiteitenbesluit van toepassing op mijn bedrijf?

Bepalen aan welke milieuregels je moet voldoen, kan behoorlijk complex zijn. Laat je daarom adviseren door de experts van milieuadviesbureau AdbLOM. Dan denken we graag met je mee.

T: 038-4579056
M: 06 – 13414267
E: info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl