Wat is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?

Wat is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?De Wet milieubeheer is van toepassing op alle Nederlandse bedrijven. Met de wet beschermt de Overheid het milieu.

De Wet milieubeheer houdt rekening met leefbaarheid (geluidsoverlast, luchtverontreiniging) en duurzaamheid (verantwoord omgaan met water, energie, grond- en afvalstoffen).

Om de regeldruk te verminderen is voor de meeste bedrijven het Activiteitenbesluit van toepassing. Bedrijven vallen volledig of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Soms wordt het besluit gecombineerd met een Omgevingsvergunning milieu.

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) verduidelijkt het Activiteitenbesluit. Je vindt de AIM op www.aimonline.nl. Controleer met de AIM of een of meerdere vergunningen of meldingen vereist is:

  • omgevingsvergunning milieu
  • omgevingsvergunning beperkte milieutoets
  • watervergunning
  • watermelding
  • melding Activiteitenbesluit


Wat kan ik melden met de AIM?

Met de AIM kun je een melding Activiteitenbesluit indienen. Dit kan bijvoorbeeld voor de start van een nieuw bedrijf, het wijzigen van de werkzaamheden of het plaatsen van een brandstoftank.

Hulp bij aanvragen omgevingsvergunning

Wil je zonder zorgen een milieuvergunning aanvragen? Neem dan contact op met milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle.

T: 038-4579056
M: 06 – 13414267
E: info@adblom.nl