Wat is het Activiteitenbesluit milieubeheer?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 de officiële naam voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dit besluit werd binnen overheidsorganisaties vaak afgekort tot Barim.

Het besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen en voorheen een milieuvergunning nodig hadden. Het besluit maakt onderscheid tussen type A, B en C bedrijven afhankelijk van de milieubelasting.

Type A bedrijven moeten wel voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit maar hoeven hun activiteiten niet meer te melden. Type B bedrijven moeten hun activiteiten wel melden. Voor type C bedrijven geldt dat zij nog steeds een omgevingsvergunning (voor het onderdeel milieu) moeten aanvragen.

Hulp bij aanvragen omgevingsvergunning

Wil je zonder zorgen een milieuvergunning aanvragen? Neem dan contact op met milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle.

Bel: 038-4579056
Mail: info@adblom.nl

Bekijk ook de overige diensten van milieuadviesbureau AdbLOM