Alles over ISO 14001-certificering

Dit moet je weten over ISO 14001-certificering.

ISO 14001 is een wereldwijd erkende norm voor systemen op het gebied van milieumanagement. Met het certificaat onderstreep je je ambities als organisatie om te voldoen aan de milieuregels. Ontdek alles over ISO 14001 in dit artikel. 

Wat is ISO 14001-certificering?

ISO 14001 is een internationale norm voor systemen op het gebied van milieubeheer (EMS). Met een ISO 14001-certificaat toon je aan dat je een effectief milieubeheersysteem hebt opgezet. Je beheert milieueffecten op een systematische en inzichtelijke manier.

Om de certificering te behalen, moet je organisatie eerst een milieuhandboek opstellen en een milieubeheersysteem implementeren. Hierin geef je aan hoe je de impact op het milieu vermindert. 

Het milieubeheersysteem moet voldoen aan strenge eisen. Die gaan onder andere over: 

 • Inventariseren van de milieueffecten van de organisatie.
 • Vaststellen van milieudoelstellingen en doelen.
 • Implementeren van procedures om de doelstellingen te behalen. 
 • Regelmatig monitoren en beoordelen van het milieubeheersysteem, om de effectiviteit en kwaliteit te waarborgen.

Waarom is ISO 14001-certificering belangrijk?

Met een certificaat toon je aan dat je serieus omgaat met milieubeheer en normstelling. Het helpt ook bij het verbeteren van de reputatie van je organisatie en het voldoen aan milieuregels. En er zijn meer voordelen. 

1. Milieubeheer. Zet met ISO 14001 een effectief milieubeheersysteem op en onderhoud het. Zo verklein je de impact op het milieu.

2. Duurzaamheid. Je draagt bij aan een betere toekomst en onderneemt verantwoord.

3. Concurrentievoordeel. Met een ISO 14001-certificaat onderscheid je je van concurrenten. Je neemt milieubeheer en duurzaamheid serieus, en kunt dat aantonen.

4. Wettelijke compliance. Door te voldoen aan de ISO-eisen voldoe je aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

5. Imago en reputatie. Certificering draagt bij aan een positief imago voor je organisatie. Het toont aan dat je je inzet voor milieubeheer en duurzaamheid.

Wat kost ISO 14001-certificering? 

De kosten voor het verkrijgen van de certificering zijn afhankelijk van verschillende factoren. Denk daarbij aan: 

 • De grootte van het bedrijf. 
 • De complexiteit van de activiteiten. 
 • De duur van het certificatieproces zelf etc. 

Daarnaast zijn er jaarlijkse auditkosten om de geldigheid van het certificaat te behouden.
En zijn er kosten verbonden aan het implementeren en het onderhouden van het milieubeheersysteem. 

Elk ISO 14001 traject is anders en daarmee ook de kosten. Heb je hierover vragen, neem dan contact met ons op

Wat is het verschil tussen ISO 9001 en ISO 14001?

ISO 14001 is een norm voor milieubeheersysteem. Je kunt het integreren met andere normen en eisen, zoals bijvoorbeeld ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement of ISO 50001 voor energie.

Bedrijven die in het bezit zijn van beide certificaten, hebben hun milieu- en kwaliteitsdoelstellingen volledig geoptimaliseerd. Daardoor functioneren ze beter, verminderen ze uitstoot en verhogen ze de klanttevredenheid. Dit zijn belangrijke voordelen voor opdrachtgevers. 

???? Lees ook: ISO 9001-certificering: dit moet je weten

Hoe werkt ISO 14001-certificering?

Het certificeringsproces omvat doorgaans de volgende stappen:

1. Opstellen milieuhandboek en implementatie van het milieubeheersysteem

In het milieuhandboek staan de verantwoordelijkheden van de organisatie. Het milieubeheersysteem moet voldoen aan de eisen van de ISO 14001-norm. 

2. Interne audit

De volgende stap is het uitvoeren van een interne audit. Daarbij wordt gekeken of het milieubeheersysteem effectief is en voldoet aan alle eisen.

3. Aanscherpen milieubeheersysteem.

Constateert de auditor eventuele tekortkomingen of afwijkingen? Dan kunnen die nu worden gecorrigeerd. 

4. Externe audit

Een onafhankelijk externe partij beoordeelt of het milieubeheersysteem voldoet aan de eisen van ISO 14001.

5. Certificering

Doorsta je de audit, dan ontvang je het certificaat. Je hebt een effectief milieubeheersysteem opgezet.

6. Her-certificering

Om de geldigheid van het certificaat te behouden, moet je dit milieubeheersysteem periodiek laten auditeren. 

7. Verlenging van het certificaat. 

Na de succesvolle afronding van de periodieke audits kun je het certificaat verlengen. 

Dit is steeds voor een periode van 3 jaar. 

Het belang van borging bij ISO 14001-certificering

Borging is een cruciaal onderdeel van de ISO 14001-certificering. Het verwijst naar het vastleggen en documenteren van procedures en activiteiten, om aan de eisen te blijven voldoen. Dit zijn essentiële uitgangspunten bij borging voor ISO 14001-certificering.

1. Zorg voor consistentie. 

Laat de juiste procedures en activiteiten vastleggen in een milieuhandboek. Dit zorgt ervoor dat het milieubeheersysteem consistent en effectief wordt toegepast.

2. Verbeter

Door procedures en activiteiten vast te leggen en te documenteren, kun je sneller verbeteringen identificeren en doorvoeren.

3. Vergroot de betrouwbaarheid

Test, meet en verbeter de betrouwbaarheid van het milieubeheersysteem. Dit zorgt ervoor dat je als organisatie milieueffecten op een systematische en consistente manier beheert.

4. Beheer risico’s.

Verminder risico’s op milieuschade en voldoe aan alle voorschriften en regels op het gebied van milieu.

Zo bereid je optimaal voor op ISO 14001-certificering?

De voorbereiding op ISO 14001-certificering is een belangrijke eerste stap. Dit kun je als ambitieuze organisatie doen:

Stel een projectteam op samen met ervaren professionals, die bekend zijn met ISO 14001 en het milieubeheersysteem. 

Zorg dat het projectteam ook bestaat uit mensen van de werkvloer!

Identificeer de milieurisico’s van je organisatie, zoals emissies, afvalproductie, opslag van gevaarlijke stoffen en energieverbruik. Beoordeel de impact van deze risico’s en ontwikkel plannen om deze te beheersen.

Implementeer een milieubeheersysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 14001. Dit omvat het opstellen van beleidsverklaringen, procedures en doelstellingen voor het milieumanagement.

Train medewerkers om het milieubeheersysteem te begrijpen en optimaal uit te voeren.

Voer interne audits uit om te controleren of wordt voldaan aan de eisen van ISO 14001.

Bereid je voor op de externe audit, door documentatie en procedures op orde te hebben.

Laat de externe audit uitvoeren door een onafhankelijke certificeringsinstantie.

Corrigeer en verbeter eventuele tekortkomingen, die tijdens de audit aan het licht kwamen. 

Kun je een ISO-certificeringstraject zelf doen?

Een ISO-certificeringstraject uitvoeren is complex en tijdrovend. Of je het zelf kunt doen, hangt af van:

 • De organisatie.
 • Beschikbare middelen.
 • De complexiteit van de bedrijfsprocessen.
 • Ervaring van het personeel met milieumanagement.

Zelf doen vereist grondige kennis van de ISO-normen en expertise in milieubeheersysteem. Ook ben je als interne partij niet volledig objectief en onafhankelijk.

In de meeste gevallen is het verstandig om een externe partij als AdbLOM Milieuadvies B.V. in te schakelen. Dan verloopt het proces sneller, efficiënter en voordeliger.

Zorgeloze ISO-certificering? AdbLOM helpt je

Behaal sneller en voordeliger het ISO 14001-certificaat met de kennis en ervaring van AdbLOM. Zo helpen we je. 

✔ Correspondentie met certificerende instanties.

✔ Opstellen van een milieuhandboek. Hierbij kijken we naar organisatiedoelen, vergroten we de motivatie van alle betrokkenen en brengen we risico’s en kansen in kaart. 

✔ Samen toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en procedures.

✔ Inventarisatie en vergroten van kennis en vaardigheden van medewerkers.

✔ Jaarlijks bijwerken van het handboek (eventueel herzien van procedures, gewijzigde wet- en regelgeving etc).

✔ Uitvoeren van een jaarlijkse milieuscan/milieuaudit.

✔ Voorbereiden van de jaarlijkse externe audit. 

✔ Begeleiden van de jaarlijkse externe audit. 

✔ Opvolgen van eventuele tekortkomingen die uit de audit naar voren zijn gekomen. 

ISO-certificering met AdbLOM voor een duurzame toekomst 

Met ISO-certificering voldoe je aan de verwachtingen van klanten en belanghebbenden. Onderneem ook efficiënter, milieubewuster en voordeliger. Neem nu contact op met AdbLOM Milieuadvies B.V. en deel je wensen en ambities. Dan maken we ze samen waar. 

Direct milieuadvies nodig? AdbLOM helpt

 • Bel voor persoonlijk advies: 038-4579056
 • Of stuur een mail naar info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl