ISO 9001-certificering: dit moet je weten

ISO 9001-certificering is een internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagement.

Als organisatie is het van cruciaal belang dat je voldoet aan de verwachtingen van belanghebbenden. Een effectieve manier om dit te bereiken is ISO 9001-certificering. Ontdek in dit artikel wat ISO 9001 is en hoe je dit certificaat behaalt 

Wat is ISO 9001-certificering?

ISO 9001-certificering is een internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001-norm biedt een raamwerk voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) in een organisatie.

Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 richt zich op het verbeteren van de algehele prestaties van een organisatie. Daarbij staat het systematisch aanpakken van processen centraal, zoals planning, uitvoering, controle en continue verbetering. 

Een organisatie kan een ISO 9001-certificaat behalen na een audit door een externe partij. Die controleert of de processen voldoen aan kwaliteitseisen uit de KMS en de ISO 9001-normen. 

Waarom is ISO 9001-certificering belangrijk?

ISO 9001-certificering helpt organisaties hun prestaties en efficiëntie te verbeteren. Ook verhoogt het de klanttevredenheid, vermindert het risico’s en garandeert het de naleving van wettelijke eisen. 

Voordelen voor organisaties, klanten en stakeholders

Een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf gebruikt een standaard systeem voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van hun KMS. Dit maakt ze efficiënter en slagvaardiger. 

ISO 9001-certificering is ook belangrijk voor klanten. Het vergroot het vertrouwen in de capaciteiten en betrouwbaarheid van de organisatie. Het draagt bij aan de transparantie en reputatie van de organisatie. En het verbetert de kwaliteit van producten en diensten

Voor stakeholders als investeerders en leveranciers is de verbeterde kwaliteit en consistentie een belangrijk voordeel. De kwaliteit van producten en diensten is gegarandeerd. 

Wat is het verschil tussen ISO 9001 en ISO 14001?

ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement. Je kunt hem integreren met andere normen en eisen, zoals bijvoorbeeld ISO 14001 voor milieumanagement.

Bedrijven die zowel ISO 9001- als ISO 14001 gecertificeerd zijn, hebben hun milieu- en kwaliteitsdoelstellingen volledig geoptimaliseerd. Daardoor functioneren ze efficiënter, verminderen ze uitstoot en verhogen ze de klanttevredenheid. Dit zijn belangrijke voordelen, nu duurzaamheid steeds belangrijker is. 

Hoe werkt ISO 9001-certificering?

Het certificeringsproces bij ISO 9001 bestaat over het algemeen uit de volgende stappen:

Voorbereiding. De eerste stap in het certificeringsproces is de voorbereiding. In deze fase selecteer je een certificeringsinstantie. Ook bepaal je welke activiteiten in aanmerking komen voor certificering.

Interne audit. De volgende stap is een interne audit. Daarbij controleer je of het kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen van ISO 9001 voldoet.

Certificeringsaudit. Nu volgt de officiële audit door de certificeringsinstantie. 

Beoordeling en goedkeuring. Na de certificeringsaudit beoordeelt de certificeringsinstantie de bevindingen. Als je aan de eisen voldoet, ontvang je daarna het certificaat.

Periodieke audits. Het certificaat is meestal 3 jaar geldig. Om aan de eisen van ISO 9001 te blijven voldoen moet je periodiek audits ondergaan. 

Verlenging van het certificaat. Na de succesvolle afronding van de periodieke audits kan het certificaat worden verlengd. Dit is weer voor 3 jaar. De organisatie moet blijven voldoen aan de eisen van ISO 9001 om het certificaat te behouden.

Het belang van borging bij ISO 9001-certificering

Bij ISO 9001-certificering is borging een belangrijk aspect van het proces. Dit betekent dat je het kwaliteitsmanagementsysteem moet blijven onderhouden om te voldoen aan de eisen van ISO 9001. Borging kan op 4 niveaus.

1. Zorg voor een goed gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 9001. Implementeer dit op de juiste wijze en stem het af op de dagelijkse werkzaamheden. 

2. Laat regelmatig interne audits uitvoeren. Controleer processen, procedures en documentatie en bepaal of je nog steeds aan alle eisen voldoet.

3. Beoordeel de prestaties van het KMS. Dit kan met statistische analyse, klanttevredenheidsonderzoeken en andere meetmethoden.

4. Verbeter doorlopend het KMS. Bijvoorbeeld door het oplossen van problemen, het implementeren van nieuwe procedures en het trainen van medewerkers om beter te voldoen aan alle kwaliteitseisen.

Door borging zorg je ervoor dat je blijft voldoen aan de eisen van ISO 9001. Milieuadviesbureau helpt je daar graag bij. Informeer nu naar de mogelijkheden

Hoe bereid je je voor op ISO 9001-certificering?

Streef je als een bedrijf of organisatie een ISO 9001-certificering na, dan is planning en voorbereiding erg belangrijk. Dit zijn daarbij belangrijke stappen. 

Bepaal de scope. Onderzoek vooraf welke activiteiten in aanmerking komen voor certificering. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt dat het voortraject onnodig ingewikkeld wordt.

Stel een projectteam samen. Het is verstandig om een projectteam samen te stellen. Dit team is verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) dat voldoet aan de eisen van ISO 9001.

Betrek het management. Zorg dat het management het belang van de certificering begrijpt en er voldoende middelen, tijd en geld voor vrijmaakt. 

Voer een gap-analyse uit. Onderzoek waar je als organisatie staat en welke stappen nodig zijn om aan alle eisen van de ISO 9001 te voldoen. 

Implementeer het kwaliteitsmanagementsysteem. Op basis van de resultaten van de gap-analyse kun je het KMS implementeren. Dit omvat zowel het opzetten van procedures, als het trainen van medewerkers om de procedures en processen te begrijpen en te volgen.

Voer interne audits uit. Voer regelmatig interne audits uit om te controleren of het kwaliteitsmanagementsysteem goed functioneert en aan de eisen van ISO 9001 voldoet.

Volg je deze stappen consequent, dan bereid je je als organisatie optimaal voor op de ISO 9001-certificering en voldoet het KMS aan de internationale eisen.

Kun je een ISO-certificeringstraject zelf doen?

Een ISO-certificeringstraject uitvoeren is complex en tijdrovend. Of je het zelf kunt doen, hangt af van:

  • De organisatie
  • De complexiteit van de bedrijfsprocessen
  • Beschikbare middelen 
  • Ervaring van het personeel met kwaliteitsmanagement.

Zelf doen vereist grondige kennis van de ISO-normen en expertise in kwaliteitsmanagement. Bovendien kan het zelf uitvoeren van het traject beperkingen met zich meebrengen. Denk aan blinde vlekken voor eigen bedrijfsprocessen en kwaliteitsproblemen, en een gebrek aan objectieve en onafhankelijke feedback.

In de meeste gevallen is het daarom verstandig om een externe partij als Milieuadviesbureau AdbLOM in te schakelen. Onze ervaren adviseurs hebben de kennis en expertise om het proces sneller en efficiënter uit te voeren. Ook helpen we bij het identificeren van kansen en het oplossen van eventuele problemen.

Zorgeloze ISO-certificering? AdbLOM helpt je

Behaal sneller en voordeliger een ISO-certificaat, met de kennis en ervaring van AdbLOM. Zo helpen we je. 

✔ Correspondentie met certificerende instanties.

✔ Opstellen handboek voor het kwaliteits- of milieumanagementsysteem. Hierbij kijken we naar organisatiedoelen, vergroten we de motivatie van alle betrokkenen en maken wij een inventarisatie van de risico’s en kansen van de organisatie. 

✔ Samen bepalen van het toepassingsgebied, wijzen we taken en verantwoordelijkheden toe en implementeren we procedures. Ook inventariseren we de kennis en vaardigheden van medewerkers en vergroten we die.

✔ Jaarlijks bijwerken van het handboek (eventueel herzien van procedures, gewijzigde wet- en regelgeving etc).

✔ Uitvoeren van de jaarlijkse interne audit.

✔ Bij ISO 14001 uitvoeren van een jaarlijkse milieuscan/milieuaudit.

✔ Voorbereiden van de jaarlijkse externe audit. 

✔ Begeleiden van de jaarlijkse externe audit. 

✔ Opvolgen van eventuele tekortkomingen die uit de audit naar voren zijn gekomen. 

ISO-certificering met AdbLOM voor een duurzame toekomst 

Met ISO-certificering voldoe je aan de verwachtingen van klanten en belanghebbenden. Onderneem ook efficiënter, milieubewuster en voordeliger. Neem nu contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM en deel je wensen en ambities. Dan maken we ze samen waar. 

Direct milieuadvies nodig? AdbLOM helpt

Bel voor persoonlijk advies: 038-4579056

Of stuur een mail naar info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl