Opslag lithium-ion batterijen: hier moet je op letten

Opslag lithium-batterijen: hier moet je op letten.

Vervoer en opslag van lithium-ion batterijen is niet zonder risico. Bij verkeerd gebruik kunnen ze instabiel raken en zelfs ontbranden. Hier moet je op letten bij de opslag van lithium-ion batterijen. 

Lithium-ion batterijen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De krachtige batterijen zitten onder andere in telefoons, elektrische fietsen en camera’s.

Bij het vervoer en de opslag van lithium-ion batterijen kunnen problemen optreden. Bijvoorbeeld door schokken en grote temperatuurverschillen. Dit kan leiden tot kortsluiting, lekkage en in het uiterste geval zelfs brand. Om deze reden stellen steeds meer verzekeraars strenge eisen aan accu opslag. 

Wat zijn lithium-ion batterijen
Een lithium-ion batterij of accu is gemaakt van een licht soort metaal. Dit metaal heeft een zeer hoge energiedichtheid. Daardoor weegt de batterij weinig, en gaat hij lang mee.

Eisen overheid aan opslag lithium-ion batterijen

De Overheid heeft de regels voor het veilig opslaan van lithium-ion batterijen niet vastgelegd in een wet. Zo zijn er voor de opslag tot 10.000 kg lithium-ion batterijen momenteel geen bepalingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

Wel zijn er relevante voorschriften, die je onder andere vindt in de ‘Handreiking Opslag Li-ion accu‘. Dit zijn belangrijke aandachtspunten. 

Is een lithium-ion batterij een gevaarlijke stof?

Ja. In het ADR in paragraaf 2.2.9.1.7. staan voorwaarden voor het vervoer van batterijen.
Dit betekent dat ze onder de definitie van gevaarlijke stof uit het Activiteitenbesluit en het Bor vallen.

Aan welke eisen moet de opslag van Lithium Batterijen voldoen?

Richtlijn PGS-15 regelt de opslag van de meeste verpakte gevaarlijke stoffen. Lithium Ion Batterijen vallen niet onder de PGS-15. Maat dit houdt niet in dat er geen eisen gelden. 

Artikel 4.1 van het Activiteitenbesluit is wel van toepassing. Dit betekent dat bij opslag van meer dan 2.500 kg een veiligheidsafstand van 20 meter geldt.

Sla je de batterijen op in een brandcompartiment, dan mag je de afstand verkleinen tot 8 meter. De uitzondering van lid 4 geldt niet, omdat lithium-ion batterijen brandbare gevaarlijke stoffen zijn.

Nieuwe richtlijn PGS-37 over opslag van Ion Batterijen)

De Overheid werkt op dit moment aan een nieuwe richtlijn, de PGS-37. Deze richtlijn bevat maatregelen om de risico’s van lithiumhoudende energieopslagsystemen te beheersen.

De introductie van de PGS-37 is al enkele keren uitgesteld, maar dat hij er komt staat vast. Tot die tijd moet je het doen met tijdelijke stukken, zoals de ‘Handreiking Opslag Li-ion accu’. 

Risico’s en regelgeving batterijen opslag

Lithium-ion batterijen kunnen onbedoeld opwarmen. Dit kan leiden tot een kettingreactie, met mogelijk brand tot gevolg. Zo stond in 2018 een opslag met duizenden fietsaccu’s van Stella in Nunspeet in brand. 300 bewoners werden geëvacueerd en er kwamen schadelijke stoffen vrij. 

Het blussen van lithium-ion batterijen is lastig en een brand kan meerdere uren tot dagen woeden.

Kun je de opslag regelen onder het Activiteitenbesluit? 

De Overheid kwalificeert Lithium-ion als een gevaarlijke stof. De opslag valt daarmee onder paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling (als geen vergunningplicht geldt).

De opslag van lithium-ion batterijen valt niet onder de PGS-15. Maar de Overheid kan op basis van paragraaf 4.1.1 wel maatwerk oplossingen voorstellen.

De voorschriften uit de PGS-15 gelden dan als leidraad. Een van de aandachtspunten is de locatie van de opslag. Die moet goed bereikbaar zijn voor de brandweer. 

Bevi en de opslag van lithium-ion batterijen

Sla je meer dan 10.000 kg aan lithium-ion batterijen op? Dan is meestal het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) van toepassing. De lithium-ion batterij geldt als een gevaarlijke stof onder het Bevi.

Heb je een vergunning nodig voor het (tijdelijk) opslaan van lithium-ion batterijen ?

Ja, maar alleen als je meer dan 10.000 kg aan lithium-ion batterijen opslaat. De opslag valt dan onder het Bevi

Opslag van lithium-ion batterijen in de toekomst

Voor het opslaan van lithium-ion batterijen tot 10.000 kg zijn er nu geen eisen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De Overheid kan wel maatregelen voorschrijven.

In 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in. In het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) staan algemene regels voor de opslag van lithium-ion batterijen. 

Voor de opslag van lithium-ion batterijen wordt ook de PGS-37 opgesteld. De conceptversie van deze Richtlijn is inmiddels beschikbaar. 

Veilig batterijen opslaan? AdbLOM helpt je 

Werk je met lithiumbatterijen? Dan gelden er strenge regels voor opslag en vervoer. Milieuadviesbureau AdbLOM helpt je bij het veilig opslaan van deze batterijen.

Laat de opslag van lithiumbatterijen nu controleren. Dan weet je zeker:

  • Hoe je lithiumbatterijen veilig opslaat en vervoert.
  • Wat je nu kunt doen om medewerkers veiliger te laten werken.
  • Welke eisen de Overheid stelt opslag, en hoe je daar aan voldoet.

Neem nu contact met AdbLOM, en voorkom vervelende incidenten met lithium-ion batterijen.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl