Wat is een milieubelastende activiteit?

Wat is een milieubelastende activiteit

Met de invoering van de Omgevingswet maakt het begrip ‘inrichting’ plaats voor ‘milieubelastende activiteiten’. Maar wat is een milieubelastende activiteit en wat betekent de wijzigingen voor jouw organisatie?

De invoering van de Omgevingswet is al enkele malen uitgesteld, maar dat hij er komt, is zeker. Met de Omgevingswet voegt de Overheid bestaande losse wetgeving samen tot één nieuwe wet. Dit zal grote gevolgen hebben voor veel bedrijven. Je moet aan nieuwe verplichtingen voldoen.

Bij de Omgevingswet verdwijnt het begrip ‘inrichting’. In plaats daarvan komen vergunningen voor ‘milieubelastende activiteiten’.  De rijksregels voor deze milieubelastende activiteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Milieubelastende activiteit en regels waaraan je moet voldoen

Hoofdstuk 3 van het Bal wijst per paragraaf een milieubelastende activiteit aan. Er staat wat er onder de milieubelastende activiteit valt, en wat vergunningplichtig is. Ook staat er welke inhoudelijke regels gelden.

Voer je werkzaamheden uit, die de Overheid als milieubelastend kwalificeert? Dan moet je na inwerkingtreding van de Omgevingswet aan de nieuwe eisen en regels voldoen.

Omgevingswet, BAL en milieubelastende activiteit: AdbLOM wijst de weg

De introductie van de nieuwe Omgevingswet is ingrijpend voor de meeste bedrijven en organisaties. Daarom bereidt Milieuadviesbureau AdbLOM zich er al volop op voor. 

Ontdek in de Kennisbank Milieuadvies wat er precies verandert in jouw branche, door de nieuwe wet. En welke stappen je nu moet zetten, om straks niet voor verrassingen komen te staan.

Implementatie Omgevingswet: laat je niet verrassen

In welke branche je ook werkt, je moet aan de slag met de Omgevingswet. De experts van milieuadviesbureau AdbLOM helpen je daar graag bij.

Vanuit onze kennis, ervaring en betrokkenheid ondersteunen wij je met advies, begeleiding en uitvoering. Praktisch en veelzijdig. Neem contact met ons op, per mail of telefoon. Dan denken we graag met je mee.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl