Casus: bouwbedrijf vraagt hulp bij melding Activiteitenbesluit en Aerius-berekening

Bouwbedrijf vraagt hulp bij melding Activiteitenbesluit en Aerius-berekening .

Een bouwbedrijf wilde een nieuwbouwproject realiseren. Hiervoor is een melding en een Aerius-berekening nodig. Milieuadviesbureau AdbLOM regelde het meteen. Zo startte het bedrijf zonder kostbare vertraging op de nieuwe locatie.

Aanleiding

In oktober 2021 realiseerde Nijhuis Bouw B.V. nieuwbouw voor Mirari Nederland B.V. Dit is een groothandel in producten voor onderhoud, reparatie, montage en specialistische reiniging in de branches bouw, industrie en mobiliteit. 

Mirari slaat diverse gevaarlijke stoffen op, waaronder brandbare vloeistoffen, zuren en basen.

Om de activiteiten op de nieuwe locatie te kunnen starten, moest Mirari een melding indienen bij het bevoegd gezag ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast was een Aerius-berekening nodig voor de bouwwerkzaamheden en het in werking hebben van het bedrijf.

Wat is een Aerius-berekening? 

Een Aerius-berekening is een berekening van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Deze berekening is verplicht voor activiteiten die stikstof uitstoten, zoals bouwwerkzaamheden, industrie en transport. De berekening wordt uitgevoerd door een erkende Aerius-calculator. 

Meer weten over het efficiënt aanvragen van een Aerius-berekening? Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM. Bel Erik Jacobs op 038 – 457 90 56 of mail hem op erik@adblom.nl.

Vraag

Mirari en Nijhuis Bouw hebben AdbLOM Milieuadvies B.V. gevraagd om hen te ondersteunen bij de aanvraag van de vergunning en de berekening. Nijhuis Bouw wilde ook advies over diverse milieu- en veiligheidsthema’s, zoals opslag van gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, externe veiligheid, milieubelasting, bodem en afvalwater.

Oplossing

AdbLOM Milieuadvies B.V. heeft in nauwe samenwerking met Mirari en Nijhuis Bouw de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inventarisatie van de activiteiten en de benodigde gegevens
  • Opstellen van een toelichting op de melding
  • Verzamelen van de benodigde gegevens, waaronder bodemonderzoek, inventarisatie aanwezige gevaarlijke stoffen en een geluidsonderzoek
  • Uitvoeren van een Aerius berekening
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Opstellen bodemrisicodocument
  • Contact houden met het bevoegd gezag
  • Advisering over milieu- en veiligheidsthema’s

Resultaat

AdbLOM zorgde ervoor dat Mirari en Nijhuis Bouw binnen de gestelde termijn de melding Activiteitenbesluit en de Aerius berekening werden ingediend bij het bevoegd gezag. Mirari kon daardoor direct en zonder vertraging de activiteiten op de nieuwe locatie starten.

Bespaar tijd en geld met AdbLOM Milieuadvies

Heb je ook een project waarbij je snel een melding Activiteitenbesluit moet indienen of een Aerius berekening wilt laten maken? Neem dan contact op met AdbLOM Milieuadvies. Wij helpen je graag om je project succesvol te laten verlopen.

Contactgegevens

Bel of mail met Erik Jacobs. Hij helpt je graag verder. 

Erik Jacobs
038 – 457 90 56
erik@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl