Wijzigingen Activiteitenbesluit 2017 – Hier moet u op letten

Activiteitenbesluit 2017: wat verandert er?Per 1 januari 2017 wordt het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling op verschillende punten aangepast. Wat verandert er wat zijn de gevolgen?

De Overheid heeft verschillende wijzigingen in het Activiteitenbesluit bekend gemaakt. Naast de reparaties van fouten gaat het om gewijzigde normen en richtlijnen. De wijzigingen zijn van toepassing op:

• Het Activiteitenbesluit
• De Activiteitenregeling
• Het Besluit omgevingsrecht (Bor)
• De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
• Enkele andere besluiten en regelingen

De meeste wijzigingen treden naar verwachting op 1 januari 2017 in werking.

Wat verandert er in de nieuwe Activiteitenwet?

• In de nieuwe wet zijn diverse NEN-normen en PGS-richtlijnen geactualiseerd. Dit geldt onder andere voor de PGS 9 voor het vullen van gasflessen en de PGS 23 voor het opslaan van een aantal gassen in opslagtanks. Verder zijn verschillende reparaties opgenomen, zoals redactionele correcties en herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen.

Andere wijzigingen zijn onder andere:

Wijzigingen in het Activiteitenbesluit:

• In afdeling 2.3 (lucht en geur) is verduidelijkt dat een BBT-conclusie gebruikt kan worden voor groepen van stoffen

• Artikel 2.8 over monitoring van luchtemissies geldt niet als een BBT-conclusie van toepassing is.

• In paragrafen 3.6.3 (industrieel voedingsmiddelen bereiden) en 4.7.2 (zeefdrukken) is een verwijzing opgenomen naar de nieuwe (2016) versie van de Algemene Beoordelings Methodiek

• Paragraaf 4.1.3 (opslagtanks) geldt niet meer voor de opslag van lucht, waardoor dit een ‘type A activiteit’ is geworden

• in hoofdstuk 5 (industriële emissies) zijn afdeling titels en de werkingssfeerbepaling aangepast

Wijzigingen in de Activiteitenregeling:

• Tabel 2.13 (oplosmiddeleninstallaties) zijn een vermenigvuldigingsfactor en een reductiepercentage gecorrigeerd
• In artikel 3.24 (afleveren aardgas) is een verwijsfout gecorrigeerd
• In artikel 3.71a (gasflessen vullen) is lid 6 duidelijker geformuleerd
• In Hoofdstuk 5 (industriële emissies) zijn nummers en titels van paragrafen aangepast
• In artikel 5.20 (meettechnieken afvalverbranding) is de foutieve verwijzing naar specifieke artikelen vervallen, waardoor duidelijk is dat alle periodieke metingen door een geaccrediteerd bedrijf moeten worden gedaan

Wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht:

• In artikel 3.3 (aanwijzing bevoegd gezag) is de minister van Infrastructuur en Milieu weer het bevoegd gezag geworden voor vergunningen voor defensie-inrichtingen

• In bijlage 1 categorie 4.4 (aanwijzing vergunningplicht) is de vervallen vergunningplicht voor desinfectiemiddelen van ADR klasse 5.2 verruimd van 30 naar 1000 kg per opslagvoorziening

Wijzigingen in de Regeling omgevingsrecht:

• In de bijlage (aanwijzing BBT documenten) is de PGS 15 versie 2012 aangewezen als BBT-document

• Recent zijn nieuwe versies van PGS 15, PGS 29 en PGS 32 beschikbaar gekomen. Deze zullen in een volgende wijziging van regelgeving worden aangewezen als BBT.

Op de website van Kenniscentrum Infomil vindt u meer informatie over de wijzigingen.

[su_box title=”Verzand niet in milieuregels. Neem contact op met milieuadviesbureau AdbLOM”]

De regelgeving op milieugebied is complex en zonder de juiste kennis verzandt u erin. Heeft u vragen over het Activiteitenbesluit of uw milieubeleid? Neem contact op met AdbLOM, voor advies en ondersteuning bij het aanvragen van de juiste milieuvergunningen.

T: 038-4579056
M: 06-13414267
E: info@adblom.nl

[/su_box]

Lees ook over milieuadvies en milieubeleid:

• Download Gratis Checklist PGS-15
• Alles over de WEEE-regelgeving en WEEELABEX-certificering
• Bouw- of verbouwplannen? Vergeet de omgevingsvergunning niet!

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl