Alles over de WEEE-regelgeving en WEEELABEX-certificering

Vanaf 1 juli 2015 moeten verwerkingsbedrijven gecertificeerd zijn volgens de WEEELABEX. Zonder een certificaat mag een recycling-bedrijf geen afgedankte apparaten verwerken.

De WEEELABEX bevat regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste. De verplichting garandeert dat bedrijven elektrische apparaten op de beste manier verwerken. Ook zorgt het ervoor dat de regels voor alle bedrijven hetzelfde zijn.

Wat is WEEELABEX?

WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. De WEEELABEX-normen zijn ontwikkeld door een Europese samenwerking van producenten en verwerkers.

De kwaliteitsstandaard beschrijft standaarden voor de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en het hergebruik van apparaten.

Waarom zijn de WEEELABEX-normen opgesteld?

De WEEELABEX-normen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat:

 • Afgedankte apparaten effectief, doelmatig en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd
 • De producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert
 • De volksgezondheid, veiligheid en het milieu wordt beschermd
 • Er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar niet gecertificeerde partijen
 • Er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is

Welke eisen stelt WEEELABEX aan afvalverwerkers?

De WEEELABEX-verplichting stelt verschillende eisen aan afvalverwerkers. Dit zijn verplichtingen op het gebied van:

 • De manieren waarop apparaten moeten worden gehanteerd, opgeslagen en verwerkt
 • De infrastructuur van het recyclingbedrijf
 • De administratieve en organisatorische inrichting van het recyclingbedrijf
 • De opleiding en voorlichting van het personeel om taken goed uit te kunnen voeren
 • Het toezicht op en de registratie van herkomst en bestemming van apparaten
 • De resultaten die uit de recycling van apparaten minimaal moeten worden behaald
 • De methoden om aan te tonen dat recyclingresultaten daadwerkelijk zijn behaald

WEEE Wetgeving Milieu

Wat is de WEEE-wetgeving?

WEEE is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’. Het is de gangbare naam voor de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert.De EU WEEE Directive is opgezet ter bescherming en besparing van het milieu. De WEEELABEX-verplichting valt onder de WEEE-wetgeving.

Welke apparaten vallen onder de WEEE-wetgeving?

Welke apparatuur onder de WEEE-richtlijn valt, kun je onder andere vinden:

Wel of niet certificeren, hoe bepaal ik dat?

Wilt u zich als bedrijf WEEELABEX-certificeren, dan moet u een certificeringstraject doorlopen. Dit zijn afwegingen bij de keuze voor het wel of niet certificeren.

Bent u niet gecertificeerd dan mag u geen apparaten meer verwerken. De certificatie-procedure kost geld en heeft mogelijk (ingrijpende) consequenties voor uw bedrijfsvoering.Wegen de kosten van de certificering op tegen de uitgaven? Laat dit vooraf uitrekenen.

Bedrijfsprocessen zelf aanpassen of hulp inschakelen?

Voor het voldoen aan de WEEELABEX-normering moeten er vaak bedrijfsprocessen worden aangepast. U kunt dit zelf doen of de werkzaamheden uitbesteden. Bij complexe situaties is specialistische kennis vereist. Uitbesteden is in dit soort gevallen doorgaans goedkoper. De adviseurs van Milieuadviesbureau AdbLOM maken vrijblijvend een schatting.

Wie controleert of een verwerkingsbedrijf afval passend verwerkt?

De overheid controleert of een verwerkingsbedrijf wel of niet is gecertificeerd en hoe omgegaan wordt met het inzamelen en afgeven van elektrische apparaten. De certificering regelt dat aan de vereisten wordt voldaan, de overheid controleert of het certificaat is behaald.

NEEM CONTACT OP MET MILIEUADVIESBUREAU ADBLOM
Heeft u vragen over de WEEE-regelgeving en WEEELABEX-certificering? De adviseurs van milieuadviesbureau AdbLOM staan voor u klaar. We verduidelijken de regelgeving graag voor u en helpen bij het integreren van de WEEELABEX-eisen in uw organisatie.

Milieuadviesbureau AdbLOM
Telfordstraat 11D
8013 RL, Zwolle

T: 038-4579056
M: 06 – 13414267
E: info@adblom.nl