Stappenplan milieubelastende activiteit onder Omgevingswet

Voer je een milieubelastende activiteit uit, dan gelden daar regels voor. Ontdek welke regels dat zijn, aan de hand van dit stappenplan. 

Milieubelastende activiteiten en het Bal

De Overheid verwerkt milieuregelgeving in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Omgevingswet. Lokale overheden gaan over plaatselijke regels. Deze decentrale regels staan in het omgevingsplan, de omgevingsverordening en de waterschapsverordening.

Welke regels zijn wanneer van toepassing? Bepaal het aan de hand van dit stappenplan. 

Stap 1

Is de activiteit die je uitvoert volgens de wet milieubelastend? Controleer het in hoofdstuk 3 van het Bal. Is hier geen sprake van, dan kun je meteen doorgaan naar stap 6.

???? Lees ook: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Omgevingswet: dit moet je weten

Stap 2

In hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat in iedere paragraaf een ‘richtingaanwijzer’. Daarmee bepaal je welke inhoudelijke regels van hoofdstuk 4 en 5 van kracht zijn. Daarnaast geldt altijd de specifieke zorgplicht.

Stap 3

Is de milieubelastende activiteit vergunningplichtig? Hoofdstuk 3 van het Bal geeft dit per milieubelastende activiteit aan.

Stap 4

Bepaal of je een melding moet doen, voor je met de milieubelastende activiteit mag beginnen. Dit staat in hoofdstuk 4 van het Bal.

Stap 5

Kijk welke overige informatie je moet aanleveren bij de Overheid. Lees er meer over bij het Informatiepunt Leefomgeving. 

Stap 6

Onderzoek of er decentrale regels gelden voor de milieubelastende activiteit. Die staan in het omgevingsplan. In zeldzame gevallen kunnen ze ook in de omgevingsverordening of de waterschapsverordening staan.

Let op. Stappen 3, 4 en 5 gelden ook voor decentrale regels. Mogelijk ben je vergunnings- en meldingsplichtig.

Stap 7

Controleer of de Overheid van de regels van het Bal is afgeweken. De nieuwe Omgevingswet geeft (lokale) instanties meer ruimte voor maatwerk. Mogelijk gelden er maatwerkvoorschriften, vergunningvoorschriften en gelijkwaardige maatregelen. Onderzoek dit. 

Overgangsregeling: bruidsschat van de Omgevingswet

Door de invoering van de nieuwe Omgevingswet vervallen ineens verschillende milieuregels vanuit het Rijk. Daarom komt er een overgangsregeling, de zogenaamde bruidsschat van de Omgevingswet.

De bruidsschat bevat talloze juridische regels over lokaal milieubelastende activiteiten. Bijvoorbeeld voor het maken van milieueffectrapportages, uitvoeren van milieu- en akoestisch onderzoek en het beperken van geluid en geur.

Zodra de Omgevingswet van start gaat, mogen gemeenten de onderwerpen uit de nieuwe wet zelf regelen. Daarbij kunnen ze kiezen tussen regels volledig overnemen, aanpassen aan de lokale situatie of vereenvoudigen. Ook zijn er tussenvormen.

Elke gemeente bepaalt zelf wat ze doet met de regels uit de bruidsschat. Dit kan direct grote gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering. Volg de ontwikkelingen daarom nauwgezet, of schakel de experts in van Milieuadviesbureau AdbLOM. Dan helpen wij je bij een optimale overgang.

Nieuwe Omgevingswet: voldoe aan de regels 

Werk je in de voedingsmiddelenindustrie, afvalwerking of retail? Dan brengt de invoering van de nieuwe Omgevingswet veel werk met zich mee. Bovendien is het uitzoeken en uitvoeren van de regels complex, tijdrovend en kostbaar. Werk daarom samen met de experts van Milieuadviesbureau AdbLOM.

Vanuit onze kennis, ervaring en betrokkenheid ondersteunen wij je met advies en uitvoering. Daarbij kijken we naar de regels en laten we die optimaal werken voor jouw organisatie. Nu en in de toekomst.

Pas jij de nieuwe Omgevingswet al correct toe? Neem contact op voor persoonlijk advies.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl