Casus: vergunningplicht milieubelastende activiteiten

Vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven.

De nieuwe Omgevingswet komt eraan en er verandert veel. Deze tips helpen bij het vinden van je weg in het nieuwe vergunningsproces.

In de nieuwe Omgevingswet wordt het begrip ‘inrichting’ vervangen door ‘milieubelastende activiteit’.

Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst een aantal milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels van het Bal gelden. Deze milieubelastende activiteiten zijn gegroepeerd per bedrijfstak. Per activiteit wordt vervolgens aangegeven:

 • Of functioneel ondersteunende activiteiten onderdeel zijn van de milieubelastende activiteiten.
 • Welk deel van de milieubelastende activiteit vergunningplichtig is.
 • Welke algemene regels gelden.

De aanwijzing van de milieubelastende activiteit bestaat steeds uit 3 stappen:

 1. Wat is de aangewezen kernactiviteit?
 2. Zijn er uitzonderingen van toepassing?
 3. Hoe ga je om met functioneel ondersteunende activiteiten?

Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Lees ook over de nieuwe Omgevingswet:

» Afvalstoffen en Omgevingswet: bereid je alvast voor
» Nieuwe Omgevingswet: dit verandert er voor jou

Voorbeeld vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven

In een haven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig in één of meer Seveso-installaties. Voor deze activeiten is paragraaf 3.3.1 van het Bal van kracht.

In de definitie van het begrip Seveso-inrichting staat dat alle activiteiten op de locatie worden meegenomen. Ook de bedrijfstak overstijgende activiteiten horen daarbij. Daardoor maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningsaanvraag:

 • Laden en lossen
 • Opslag goederen in opslagtanks
 • IPPC-installatie
 • Bedrijfstak overstijgende activiteit
 • Overige activiteiten

Het transport van goederen en personen buiten de locatie valt niet onder de vergunningaanvraag. Het transport kan geregeld worden in het omgevingsplan.

In paragraaf 3.3.1 van het Bal staan de exacte artikelen die van toepassing zijn voor een Seveso-inrichting. Er zijn enkele activiteiten waarvoor de regels uit paragraaf 3.3.1 van het Bal niet gelden. De uitzonderingen bekijk je op deze pagina.

Meer milieuregels voor de Seveso-inrichting in het Bal

In hoofdstuk 4 en 5 van het Bal staan meer regels die gelden voor de activiteit Seveso-inrichting. Vaak is ook een omgevingsvergunning vereist. En bij bepaalde activiteiten is het nodig het bevoegd gezag te informeren.

Om het moeilijker te maken staan niet alle regels voor de Seveso-inrichting in het Bal. Er kunnen ook regels staan in:

 • Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen.
 • Het omgevingsplan van de gemeente, bijvoorbeeld over geluid, veiligheidsafstanden en horeca.
 • De omgevingsverordening van de provincie.
 • De waterschapsverordening van het waterschap.
 • De omgevingsvergunning

Aan alle regels voldoen is complex en tijdrovend. Neem daarom contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM. Dan geven wij je grip op complexe wetgeving en voldoe je altijd aan alle eisen.

Implementatie Omgevingswet: AdbLOM adviseert en voert uit

Het implementeren van de nieuwe Omgevingswet is uitdagend en tijdrovend voor jou als ondernemer. Werk daarom samen met de experts van milieuadviesbureau AdbLOM.

Vanuit onze kennis, ervaring en betrokkenheid ondersteunen wij je met advies en uitvoering. Daarbij kijken we naar de regels en laten we die optimaal werken voor jouw bedrijf. Nu en in de toekomst.

Neem contact op voor persoonlijk advies.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl