Bruidsschat van de Omgevingswet: wat is het?

Bruidsschat van de Omgevingswet

Als de Omgevingswet van kracht wordt, vervallen verschillende milieuregels vanuit het Rijk. De bruidsschat voorkomt dat er gaten vallen en milieurisico’s toenemen.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Volgens planning treedt de wet op 1 januari 2022 in werking. 

De nieuwe Omgevingswet maakt een einde aan verschillende milieuregels vanuit het Rijk. Dit zijn regels voor de industrie, het toegestane geluidsniveau bij tijdelijke woningen en meer.

Door het schrappen van de regels bestaat de kans op overlast en toegenomen milieurisico’s. Daarom is de Bruidsschat van de Omgevingswet in het leven geroepen. 

https://youtu.be/EZpByaPadVk

Wat is Bruidsschat Omgevingswet precies?

In de bruidsschat staan de regels die komen te vervallen. Gemeenten kunnen deze regels overnemen, aanpassen of schrappen. Het is dus echt aan de gemeenten om te bepalen hoe ze milieuthema’s uit de bruidsschat integreren in hun omgevingsplan.

Welke regels staan er in de bruidsschat?

De bruidsschat bevat talloze juridische regels over lokaal milieubelastende activiteiten. Het gaat daarbij om: 

  • Regels die eisen stellen aan activiteiten, zoals het maken van milieueffectrapportage. 
  • Regels voor milieu- en akoestisch onderzoek. 
  • Regels voor het beperken van geluid en geur.
  • Regels over verantwoordelijkheden.

En meer. 

Wat moet een gemeente met de bruidsschat doen?

Zodra de Omgevingswet van start gaat mogen gemeenten de onderwerpen uit de omgevingswet zelf regelen. Ze kunnen regels schrappen, specificeren of afstemmen op de lokale situatie. Uiterlijk in 2029 de gekozen regels voldoen aan de eisen.

Gemeenten hebben bij het werken met de bruidsschat globaal deze keuzes:

  • Regels uit de bruidsschat laten voldoen aan de Omgevingswet.
  • Regels aanpassen aan de situatie in de gemeente.
  • Regels versimpelen.
  • Regels die niet van toepassing zijn schrappen. 
  • Maatwerkoplossingen bedenken. 
  • Regels actualiseren. 

Wat moet je als bedrijf of organisatie met de nieuwe regels?

Als bedrijf of organisatie hoef je zelf niets met de bruidsschat. De regels zijn echt bedoeld voor gemeenten, om lokaal beleid af te stemmen op de Omgevingswet. 

De gevolgen van de nieuwe Omgevingswet zullen groot zijn en je moet eraan voldoen. Bereid je daarom nu al voor en laat je niet verrassen. Dan blijf je straks zorgeloos ondernemen. 

Wil je meer weten over de Omgevingswet en de consequenties voor je organisatie? Neem dan contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM. We beantwoorden graag je vragen en denken mee over het optimaal toepassen van de nieuwe regels op de werkvloer. 

Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM

» info@adblom.nl
» 038 – 457 90 56

???? Wil je aan de slag met milieubeleid binnen je organisatie? En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Bezoek dan de Kennisbank Milieuadvies.


Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl