Alles over de WEEE-regelgeving en WEEELABEX-certificering

Logo WEEELABEX-certificering.

Sinds 1 juli 2015 moeten verwerkingsbedrijven gecertificeerd zijn volgens de WEEELABEX. Zonder een certificaat mag een recycling-bedrijf geen afgedankte apparaten verwerken.

Laatste update: 7-12-2023.

De WEEELABEX bevat regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste. De verplichting garandeert dat bedrijven elektrische apparaten op de beste manier verwerken. Ook zorgt het ervoor dat de regels voor alle bedrijven hetzelfde zijn.

Wat betekent WEEELABEX?

De WEEELABEX kwaliteitsstandaard legt het minimale kwaliteitsniveau vast voor inzameling, opslag en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De afkorting WEEELABEX staat voor Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence.

Waarom zijn de WEEELABEX-normen opgesteld?

De WEEELABEX-normen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat:

 • Afgedankte apparaten effectief, doelmatig en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd.
 • De producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert
 • De volksgezondheid, veiligheid en het milieu worden beschermd.
  .
 • Er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar niet gecertificeerde partijen
 • Er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is

Welke eisen stelt WEEELABEX aan afvalverwerkers?

De WEEELABEX-verplichting stelt verschillende eisen aan afvalverwerkers. Dit zijn verplichtingen op het gebied van:

 • De manieren waarop apparaten moeten worden gehanteerd, opgeslagen en verwerkt
 • De infrastructuur van het recyclingbedrijf
 • De administratieve en organisatorische inrichting van het recyclingbedrijf
  .
 • De opleiding en voorlichting van het personeel om taken goed uit te kunnen voeren
 • Het toezicht op en de registratie van herkomst en bestemming van apparaten
 • De resultaten die uit de recycling van apparaten minimaal moeten worden behaald
  .
 • De methoden om aan te tonen dat recyclingresultaten daadwerkelijk zijn behaald

Wat is de WEEE-wetgeving?

WEEE is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’. Het is de gangbare naam voor de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert.

De EU WEEE Directive is opgezet ter bescherming en besparing van het milieu. De WEEELABEX-verplichting valt onder de WEEE-wetgeving.

Welke apparaten vallen onder de WEEE-wetgeving?

Welke apparatuur onder de WEEE-richtlijn valt, kun je onder andere vinden:

Wat is WEEElabex type 1-certificering?

WEEELabex type 1 certificering is bedoeld voor bedrijven die AEEA handmatig verwerken. Dit kan het hele apparaat zijn, maar ook een deel van het apparaat, zoals een printplaat of een batterij.

Bij handmatige verwerking worden de schadelijke stoffen uit het apparaat verwijderd. Dit kan gebeuren door het apparaat te demonteren of door het apparaat te vermalen en vervolgens de schadelijke stoffen uit de pulp te filteren.

Bedrijven met WEEELabex type 1 certificering voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. De certificering geeft aan dat het bedrijf de AEEA op een verantwoorde manier verwerkt.

Wel of niet certificeren, hoe bepaal je dat?

Wil je je als bedrijf WEEELABEX-certificeren, dan moet je een certificeringstraject doorlopen. Dit zijn afwegingen bij de keuze voor het wel of niet certificeren.

Ben je niet gecertificeerd, dan mag je geen apparaten meer verwerken. De certificatie-procedure kost geld en heeft mogelijk (ingrijpende) consequenties voor je bedrijfsvoering. Wegen de kosten van de certificering op tegen de uitgaven? Laat dit vooraf uitrekenen.

WEEELABEX Certificaat kosten: waar moet je rekening mee houden?

Voor het aanvragen van een WEEELABEX Certificaat is een onafhankelijke audit vereist. De kosten verschillen per auditor.

Via de website van de organisatie kun je een intentieverklaring aanvragen en indienen. De kosten hiervoor bedragen 500 euro. Na het succesvol doorlopen van de audit kun je je officieel registeren. Dit kost nogmaals 500 euro. De organisatie biedt verder betaalde webinars aan, om medewerkers te trainen.

Bedrijfsprocessen zelf aanpassen of hulp inschakelen?

Voor het voldoen aan de WEEELABEX-normering moeten er vaak bedrijfsprocessen worden aangepast. Je kunt dit zelf doen of de werkzaamheden uitbesteden. Bij complexe situaties is specialistische kennis vereist. Uitbesteden is in dit soort gevallen doorgaans goedkoper. De adviseurs van Milieuadviesbureau AdbLOM maken vrijblijvend een schatting.

Wie controleert of een verwerkingsbedrijf afval passend verwerkt?

De overheid controleert of een verwerkingsbedrijf wel of niet is gecertificeerd. Ook controleer de overheid hoe de organisatie omgaat met het inzamelen en afgeven van elektrische apparaten. De vereisten staan in de certificering, en de overheid controleert of het certificaat is behaald.

Vragen over de WEEELABEX? Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM

Heb je vragen over de WEEE-regelgeving en WEEELABEX-certificering? De adviseurs van milieuadviesbureau AdbLOM staan voor je klaar. We beantwoorden vragen en helpen bij het integreren van de WEEELABEX-eisen in je organisatie.

Milieuadviesbureau AdbLOM
Baileystraat 4-F
8013 RV, Zwolle

T: 038-4579056
M: 06 – 13414267
E: info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl