Eenvoudigere milieuregels voor complexe bedrijven

Sinds 1 januari 2008 vallen veel niet-agrarische bedrijven onder de algemene milieuregelgeving. Dit houdt in dat voor de bedrijfsactiviteiten geen omgevings(milieu)vergunning meer nodig is, maar dat de algemene regels van toepassing zijn op de bedrijven.

Op  1 januari 2013 vinden er in het kader van modernisering van de milieuregelgeving wederom wijzigingen plaats. De volgende soort bedrijven vallen dan onder het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling.

  1. rubber- en kunststofverwerkende industrie;
  2. voedingsmiddelenindustrie;
  3. schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintball);
  4. betonindustrie
  5. grafische industrie en,
  6. inrichtingen voor het onderhouden en het repareren en reinigen van spoorwegvoertuigen (geen spoorwegemplacementen).

Bedrijven die nog wel een omgevings(milieu)vergunning nodig hebben krijgen ook meer te maken met het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit is van toepassing op vergunningplichtig bedrijven (Type C). In hoofdstuk 3 komen voorschriften met betrekking tot stookinstallaties (incl. hout), opslag gevaarlijke en bodembedreigende stoffen en de opslag van gevaarlijke stoffen en bodembedreigende stoffen in bovengrondse en ondergrondse tanks.

Wordt het voor u nu veel makkelijker? Het betekent in ieder geval dat u minder kosten hebt aan de vergunningprocedure. Denk hierbij aan minder leges voor een omgevingsvergunning. Maar een omgevings(milieu)vergunning is op maat gemaakt voor het bedrijf. Elk voorschrift in de vergunning is van toepassing op het bedrijf. En nu?

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl