Milieuregels voor bedrijven: voldoe jij aan de eisen?

Milieuregels voor bedrijven

Als bedrijf heb je te maken met milieuregels. Voldoe je niet aan de eisen, dan dreigen in het uiterste geval boetes en sancties. Ontdek aan welke milieuregels voor bedrijven je moet voldoen.

Wanneer moet ik als bedrijf een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen?

Belast je als bedrijf het milieu, dan moet je een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen.

Belast je het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. Je hebt wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

Wat is een AIM melding?

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem. Het systeem geeft bedrijven en de Overheid toegang tot het Activiteitenbesluit. Met de AIM kun je als bedrijf een melding Activiteitenbesluit indienen.

Welke milieuregels voor bedrijven gelden voor mij?

De milieuregels die voor jou gelden, zijn afhankelijk van het type bedrijf. De Overheid onderscheidt verschillende type bedrijven. Type A belast het milieu het minst en type C het meest.

Type A: geen omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit nodig

Belast je bedrijf het milieu niet of weinig? Dan valt je onder het type A. Je hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen melding Activiteitenbesluit te doen. Type A-bedrijven zijn bijvoorbeeld kantoren, winkels of huisartsen.

Type B: melding Activiteitenbesluit doen

Belast je bedrijf het milieu behoorlijk? Dan valt het onder type B. Je moet een melding Activiteitenbesluit doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Milieuadviesbureau AdbLOM helpt je daar graag bij

Type B-bedrijven zijn bijvoorbeeld supermarkten, autoherstelbedrijven en cafés met muziek.

Voor bepaalde activiteiten moet je een melding doen én een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) moet aanvragen. Dit doe je via het Omgevingsloket.

Type C: omgevingsvergunning aanvragen

Belast je bedrijf het milieu op grote schaal? Dan val je onder type C. Je moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan via de website omgevingsloket.nl.

Heb ik een vergunning nodig of moet ik een melding doen?

De regels en voorschriften waar je bedrijf aan moet voldoen staan in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer.

Wil je een bedrijf starten of veranderen je activiteiten? Dan moet je mogelijk een ‘melding milieubeheer’ doen.

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan in welke categorie je bedrijf valt. Ook laat de dienst zien of je een omgevingsvergunning nodig hebt, of een melding moet doen. Je kunt de melding vervolgens online (laten) indienen.

Blijkt dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen? Dan kan dat online via het Omgevingsloket.

Mijn bedrijf voldoet niet aan de milieuregels: en dan? 

Constateert de toezichthouder dat je bedrijf niet aan de milieuregels voldoet, dan moet je deze verhelpen. Afhankelijk van eerdere inspecties en de ernst van de overtreding, bepaalt de toezichthouder welke instrumenten hij of zij inzet.

Bij overtredingen met een beperkt milieurisico, krijg je vaak de kans om de overtreding op te lossen. Dit moet dan binnen een bepaalde tijd en dan vindt er een hercontrole plaats.

Voldoe je na de hercontrole nog steeds niet aan de regels? Dan volgt een sanctietraject. Ook kan de toezichthouder boetes en sancties opleggen.

In het uiterste geval kan de omgevingsdienst bestuursdwang toepassen. Hiermee kan de inspectie je bedrijf dwingen om de wettelijke regels na te leven. Bijvoorbeeld door het sluiten van (een onderdeel van) het bedrijf.

Milieuregels voor bedrijven naleven voorkomt veel narigheid

Milieubeleid is complex, soms tegenstrijdig en het verandert ook nog eens voortdurend. Als drukke ondernemer kun je die ontwikkelingen niet bijhouden. Maar je moet wel aan alle milieuregels voldoen.

Schakel de hulp in van milieuadviesbureau AdbLOM. Dan zijn we je vaste adviseur voor alle milieuzaken, en ondersteunen we je tijdens milieucontroles.

Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM

» info@adblom.nl
» 038 – 457 90 56

???? Wil je aan de slag met milieubeleid binnen je organisatie? En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Bezoek dan de Kennisbank Milieuadvies.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl