Vergunningen

Milieuvergunning aanvragen? AdbLOM helpt

Als je als bedrijf het milieu belast moet je aan regels voldoen. Milieuvergunningen scheppen de kaders waarbinnen je mag ondernemen.

Daarom is het belangrijk dat je over de juiste papieren beschikt. En dat je de regels praktisch vertaalt naar de werkvloer. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

Milieuvergunningen aanvragen is complex en tijdrovend. Als drukke ondernemer heb je er weinig ervaring mee. En de regels veranderen ook nog eens voortdurend. Toch is het cruciaal dat je aanvraag klopt. Want voldoet hij niet aan de eisen, dan wordt hij afgewezen en loop je vertragingen op.

Milieuadviesbureau AdbLOM helpt je bij het correct en tijdig aanvragen van milieuvergunningen. En vertaalt juridische regels naar de dagelijkse praktijk. Dat voorkomt zorgen, boetes en sancties. Garandeert de continuïteit van je onderneming. En vergroot je omzet en winst.

Vraag milieuvergunningen correct en snel aan met de hulp van AdbLOM. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Of krijg je offerte op maat.

Verschillende milieuvergunningen voor verschillende soorten bedrijven

Belast je het milieu als bedrijf, dan heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als je gassen uitstoot, water vervuilt of lawaai produceert.

Online kun je zien of je een vergunning nodig hebt of een melding Activiteitenbesluit moet doen voor je bedrijfsactiviteiten. Dit doe je met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Voor verschillende typen bedrijven gelden verschillende milieuregels en vergunningen. De meeste Nederlandse bedrijven onder het Activiteitenbesluit. Hierin staan milieuregels voor met name bedrijven.

Het Activiteitenbesluit onderscheidt regels per soort milieubelastende activiteit en milieubelasting. Het Activiteitenbesluit kent daarnaast verschillende regels voor verschillende typen inrichtingen.

Omgevingsvergunning voor type A, B en C bedrijven

Als type A-bedrijf belast je het milieu weinig tot niet. Je hoeft geen milieuvergunning aan te vragen of melding Activiteitenbesluit te doen voor je activiteiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor: kantoren, banken en peuterspeelzalen.

Ben je een type B-bedrijf, dan belast je het milieu aanzienlijk. Je moet een melding Activiteitenbesluit doen voor je bedrijfsactiviteiten . Ook moet je een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Met de AIM bepaal je of dit voor jouw bedrijf geldt.

Belast je bedrijf het milieu op grote schaal, dan val je in type C. Je moet een milieuvergunning aanvragen voor alle bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden zijn metaalverwerkende bedrijven en motorcrossterreinen.

Laat je omgevingsvergunning aanvragen door AdbLOM

Je kunt zelf een omgevingsvergunning aanvragen, maar dit is een uitgebreide procedure met een lange doorlooptijd. Soms wordt ook gevraagd naar aanvullend onderzoek. AdbLOM ondersteunt je en kan de complete omgevingsvergunning voor je indienen.

Milieuadviesbureau AdbLOM helpt met het:

  • Aanvragen van een omgevingsvergunning (milieu)
  • Aanvragen van een vergunning inzake de Wet natuurbescherming.

Laat je AdbLOM de milieuvergunningen aanvragen, dan heeft dit verschillende voordelen.

  • Je beschikt over alle voor jouw onderneming relevante vergunningen
  • De vergunningsaanvraag is compleet en onderbouwd
  • AdbLOM coördineert eventuele onderzoeken
  • We onderhouden contact met betrokken overheden
  • Je vergunningsaanvraag verloopt efficiënt, vakkundig en voordelig
  • Een correcte vergunningsaanvraag voorkomt afwijzingen en vertragingen

Een omgevingsvergunning kun je zelf aanvragen, maar de procedure is ingewikkeld en gemeenten hanteren strenge eisen. Kies daarom voor het gemak en de zekerheid van AdbLOM.

Wil je de regels uit de milieuvergunningen praktisch vertalen naar de werkvloer? Dan helpen we met het implementeren in je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door het opstellen van een milieuzorgsysteem.

Door structureel aandacht te besteden aan milieubeleid onderneem je succesvoller, veiliger en milieubewuster. Honderden tevreden opdrachtgevers gingen je voor.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Krijg je offerte op maat.

Aanvragen omgevingsvergunning: zo verloopt de procedure

Het aanvragen van een milieuvergunning verloopt via een aantal stappen. De beslissingstermijn voor een reguliere aanvraag is 8 weken na ontvangst. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Is er sprake van een complexe aanvraag? Bijvoorbeeld door externe factoren? Dan geldt een beslissingstermijn van 26 weken en ook deze kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Een omgevingsvergunning aanvragen kost tijd en geld. Daarom is het verstandig om vooraf informatie in te winnen over de haalbaarheid. Dat kan bij AdbLOM en ook rechtstreeks bij sommige gemeentes.

Tijdens een vooroverleg laat de gemeente weten hoe groot de kans op een vergunning is. Een milieuadviseur van AdbLOM kan je begeleiden tijdens dit gesprek. Daarna bepaal je of je de aanvraag definitief maakt.

Wijst de gemeente je aanvraag voor een omgevingsvergunning af? Dan heb je 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen, en ook daarbij kunnen we je helpen. Bijvoorbeeld met het opstellen van een bezwaarschrift of het volledig uitvoeren van de bezwaarprocedure.

Wijst de gemeente je aanvraag ook na de bezwaarprocedure af? Dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Correct milieuvergunningen aanvragen scheelt tijd en geld

Het aanvragen van milieuvergunningen bij een gemeente of provincie is vaak ingewikkeld en tijdrovend. Met een goede planning, constructief (voor)overleg en duidelijke afspraken versnelt AdbLOM de procedure. Dat geeft rust en zekerheid en bespaart tijd en geld. Informeer daarom nu naar de mogelijkheden.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Of krijg je offerte op maat.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl