Boeren, bouwers en milieuclubs hebben ‘oplossing’ stikstofcrisis

Boeren, milieuorganisaties en ondernemerspartijen als Bouwend Nederland hebben een gezamenlijk plan gemaakt om uit de stikstofcrisis te komen.

In veel Natura 2000-gebieden worden op dit moment de natuurdoelen niet gehaald.
Tegelijkertijd stranden bouwprojecten en ontbreekt het aan perspectief voor de landbouw.

Dit leidt tot urgente problemen met grote risico’s voor en schade aan natuur en economie. En de stikstofwet biedt onvoldoende ruimte om dit op te lossen. Daarom komen Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland nu met een gezamenlijk plan van aanpak.

“De kosten van niets doen zijn op de lange termijn vele malen hoger.”

Hoofdpunten aanpak ‘oplossing’ stikstofcrisis

Het voorstel zou de overheid tot 2030 jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro kosten. Maar dan zouden de problemen rond het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen en stalaanpassingen wel direct tot het verleden behoren, stellen de initiatiefnemers.

Dit zijn belangrijke punten voor reductie, natuurherstel en ontwikkeling:

???? De overheid investeert in brede innovatie in de landbouw, vrijwillige verplaatsing van
piekbelasters en de vrijwillige uitkoop van stoppers.

???? Vrijkomende gronden worden gebruikt voor de extensivering van de ‘blijvende’ boerenbedrijven. Zij krijgen hierdoor een duurzamer bedrijfsvoering.

???? Landbouw wordt natuurinclusiever en de natuur robuuster. Ook komen er vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer.

???? Van de 177 mol reductie komt 60 mol beschikbaar voor de economie (20 mol landbouw, 20 mol industrie, 20 mol bouw) en 117 mol voor natuurherstel.

De juridische houdbaarheid wordt geborgd door:

  • Doelstellingen wettelijk te verankeren met de gebiedsgerichte aanpak
  • Wettelijk vastgelegde reductiedoelen
  • Goede governance
  • Strakke regie
  • Duidelijk tijdpad
  • Goede registratie en monitoring via het stikstofregistratiesysteem en de stikstofbank
  • Zo nodig bijsturing door het Rijk
  • Voldoende financiële middelen om uit de huidige stikstofimpasse te komen.

“Dit is in het algemeen belang,” schrijven de initiatiefnemers op hun websites.

“De kosten van niets doen zijn op de lange termijn vele malen hoger. Nu al gaan bijvoorbeeld miljarden aan nieuwe duurzame investeringen aan ons land voorbij. Ook dreigen allerlei noodzakelijke ontwikkelingen (van infrastructuur tot wonen en de energietransitie) te sneuvelen.”

Lees de toelichting op het versnellingsvoorstel stikstofcrisis (PDF)

???? Lees ook: Dit betekent dit stikstofcrisis voor jou als ondernemer

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl