Actualisatieplicht vergunningen afval gewijzigd per 1 januari 2018

Is de minimumstandaActualisatieplicht vergunningen afval gewijzigd per 1 januari 2018.ard voor de verwerking van afval in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) aangepast? Dan moeten de vergunningen binnen een jaar zijn geactualiseerd. Dat staat in het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor).

De nieuwe regeling geldt per 1 januari 2018. Met de verplichte actualisatie wil de Overheid 2 dingen bereiken:

  1. Oudere laagwaardige verwerkingstechnieken zijn niet langer toegestaan.
  2. Verschillen tussen bedrijven die wel en niet hebben geïnvesteerd in nieuwe en innovatieve technieken verdwijnen.

Minimumstandaard voor verwerking LAP verhoogd

De Overheid verhoogt de minimumstandaard voor verwerking in het LAP er als hoogwaardigere verwerkingstechnieken voor afval beschikbaar zijn. Ook moeten bedrijven aan de gestelde eisen voldoen.

De regelgeving in het LAP is niet bindend en de nieuwe verplichtingen gelden pas als ze in omgevingsvergunningen zijn opgenomen. Daarom is het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangepast en gelden de nieuwe regels per 1 januari 2018. Het uiteindelijke doel van de Overheid is de afvalverwerking in Nederland verbeteren.

Meer weten over de nieuwe actualisatieplicht voor afvalverwerking

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van de minimumstandaarden die kunnen leiden tot actualisatie.

Neem voor vragen over het aanpassen van actualisatieplicht contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM.

AdbLOM | Erik Jacobs
T: 038-4579056
M: 06 – 13414267

Bekijk over deze pagina’s over milieu-advies en regelgeving:

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl