Wat is de Omgevingswet? 

Wat is de Omgevingswet?

Met de nieuwe Omgevingswet bundelt de Overheid regels voor o.a. wonen, werken en milieu. Doel is om efficiënter te werken. 

In 2023 is het eindelijk zover: dan geldt de nieuwe Omgevingswet. Invoering is al meerdere malen uitgesteld, maar dat hij komt, is onomkeerbaar. De beoogde datum voor de invoering van de Omgevingswet is 1 juli 2023

Wat is de nieuwe Omgevingswet precies? En wat kun je als ondernemer nu doen om Omgevingswet-proof te worden? Ontdek het op deze pagina. 

Omgevingswet bundelt wetgeving en regels

In Nederland zijn er talloze regels, wetten en voorschriften voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Die worden vereenvoudigd en gebundeld in de nieuwe Omgevingswet. Zo vormt de nieuwe wet de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

Beoogde doelen en voordelen van Omgevingswet

De Overheid heeft een aantal doelen met de nieuwe wet. Dit zijn ze in het kort. 

1. Inzichtelijk omgevingsrecht

Door bestaande wetten te bundelen, zijn er minder regels nodig. Dit moet het omgevingsrecht duidelijker, voorspelbaarder en makkelijker maken. 

2. Leefomgeving centraal

De Omgevingswet stelt de fysieke leefomgeving centraal. Beleid, besluitvorming en regelgeving is daardoor echt gericht op samenhang tussen de omgeving, infrastructuur, milieu en erfgoed.

3. Ruimte voor maatwerk

Lokale overheden krijgen meer ruimte voor maatwerk. Zij hebben de leiding, tenzij er een overkoepelend belang is.

4. Snellere besluitvorming

De Overheid verwacht dat besluitvorming over projecten in de leefomgeving met de nieuwe regels sneller en beter gaat. Zo komt er een beslistermijn van 8 weken voor aanvragen. Initiatiefnemers weten dus sneller waar ze aan toe zijn.

Kritiek op invoering Omgevingswet

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld. Het wijzigen en samenvoegen van wetten en regels blijkt in de praktijk lastig. Ook zijn er veel juridische en praktische uitdagingen. 

Tegenstanders verwachten dat de Omgevingswet de wetgeving helemaal niet makkelijker en sneller maakt. De huidige regels zouden volstaan, stellen zij. Zo pleiten 2 advocaten in dit artikel voor het stoppen van de invoering. Ondanks het vele werk, dat de invoering voor hen met zich meebrengt. 

Invoering Omgevingswet: bereid je nu al voor

Werk je in de voedingsmiddelenindustrie, afvalwerking of retail? Dan brengt de implementatie van de nieuwe wet veel werk met zich mee. Bovendien is het uitzoeken en uitvoeren van de regels complex, tijdrovend en kostbaar. Werk daarom samen met de experts van Milieuadviesbureau AdbLOM.

Vanuit onze kennis, ervaring en betrokkenheid ondersteunen wij je met advies en uitvoering. Daarbij kijken we naar de regels en laten we die optimaal werken voor jouw organisatie. Nu en in de toekomst.

Bereid je optimaal voor op de Omgevingswet. Neem nu contact op voor persoonlijk advies.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl