Nieuwe Omgevingswet: belangrijke veranderingen voor afvalstoffen

Door de nieuwe Omgevingswet veranderen er wetten en regels voor afvalstoffen.

De nieuwe Omgevingswet is sinds 1 januari van kracht. Door de wet gelden er nieuwe regels voor afvalstoffen. Wat verandert er precies en wat betekent dit voor jou?

Door de Omgevingswet veranderen er wetten en regels voor afvalstoffen. Tegelijk blijven bepaalde onderdelen van de Wet milieubeheer (Wm) van kracht. Bijvoorbeeld regels voor het storten, verbranden, toepassen en verwijderen van afvalstoffen. Ontdek op deze pagina hoe het precies zit.

???? Lees ook: Nieuwe Omgevingswet: dit verandert er voor jou

Besluit activiteiten leefomgeving van kracht voor verbranden afvalstoffen

Het blijft verboden om afvalstoffen buiten inrichtingen op of in de bodem te brengen of te verbranden. Dit geldt echter alleen voor niet-afgegeven en niet-ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen. Voor het begraven of verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen geldt voortaan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het Bal geldt voortaan ook voor afgegeven of ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen. Voor het op of in de bodem brengen of verbranden geldt in het Bal een vergunningplicht met vrijstellingen. Ook kunnen algemene regels gelden.

???? Download tabel met belangrijkste wijzigingen Activiteitenbesluit en Bal (Excel).

Handelingen gevaarlijke afvalstoffen verboden

De Wet milieubeheer (artikel 10.54) verbiedt de volgende handelingen en verrichtingen met gevaarlijke afvalstoffen:

 • niet-handmatig (machinaal) scheiden
 • het mengen met andere afvalstoffen of niet-afvalstoffen

Het Bal is van kracht voor:

 • andere handelingen die plaatsvinden tijdens het vervoeren of inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen
 • als het nuttig toepassen of verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen plaatsvindt op locatie (en niet tijdens vervoeren of inzamelen)

Onder het Bal geldt een vergunningplicht met vrijstellingen. Ook kunnen algemene regels gelden.

Wet milieubeheer en afvalstoffen

Naast bovengenoemde verboden blijven andere regels over afvalstoffen van kracht. Bijvoorbeeld deze:

 • regels over gesloten stortplaatsen (Wm, paragraaf 8.2 en 8.3)
 • regels over het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (Wm, titel 10.4)
 • regels over het inzamelen en vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Wm, paragraaf 10.6.2 en 10.6.3)
 • regels over het landelijk afvalbeheerplan (Wm, titel 10.2)
 • voorkeursvolgorde afvalwater (Wm, artikel 10.29a)
 • de afgifte en ontvangst van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Wm, paragraaf 10.6.1)
 • het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (Wm, titel 10.7)

Bepalingen opnemen in omgevingsplan

In de Wet milieubeheer staan welke bepalingen je de afvalstoffenverordening moet of kunt opnemen. Bepalingen kunnen ook opgenomen worden in het omgevingsplan. Dit geldt bijvoorbeeld voor regels over activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen. Het Omgevingsbesluit bepaalt dat die regels naar het omgevingsplan moeten en niet in de afvalstoffenverordening mogen achterblijven (als ze daarin staan).

De bepaling in het Omgevingsbesluit is alleen relevant als de gemeente de regel in de afvalstoffenverordening voortzet. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om de regels die ze willen voortzetten om te zetten naar het omgevingsplan.

Afvalstoffen en de Omgevingswet: dit verandert er nog meer

 • In het Bal ontbreken regels voor het lozen van afvalwater door particuliere huishoudens in het riool. Gemeenten moeten hiervoor zelf regels opnemen in het omgevingsplan.
 • De regels in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval worden ondergebracht onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
 • De hemel- en grondwaterverordening uit de Wet Milieubeheer krijgen een eigen plek in de Omgevingswet. Ze komen automatisch in het omgevingsplan en de gemeente kan deze regels aanpassen.

Ben jij klaar voor de nieuwe Omgevingswet?

Als jouw onderneming activiteiten uitvoert die onder de Omgevingswet vallen, dan moet je je aan de nieuwe regels houden. Dit kan gevolgen hebben voor je bedrijf, bijvoorbeeld doro nieuwe vergunningseisen of wijzigingen in de manier waarop je je activiteiten uitvoert.

Onderzoek snel wat de (mogelijke) gevolgen zijn voor jouw onderneming. Ga na welke regels van toepassing zijn op jouw activiteiten en hoe je je daaraan kunt houden.

Voorbereiden en implementeren van de nieuwe Omgevingswet is uitdagend en tijdrovend. Werk daarom samen met de experts van milieuadviesbureau AdbLOM.

Vanuit onze kennis, ervaring en betrokkenheid ondersteunen wij je met advies en uitvoering. Daarbij kijken we naar de regels en laten we die optimaal werken voor jouw bedrijf. Zo krijg je grip op de nieuwe Omgevingswet en voldoe je aan alle regels. We helpen je graag.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl