Milieuadvies voor de afvalbranche

Als recyclingbedrijf heb je voortdurend te maken met omgevingsvergunningen. Voldoe je niet aan de juiste voorwaarden? Dan leidt dit mogelijk tot boetes en sancties. En kan de continuïteit van de onderneming zelfs onder druk komen te staan.

Met milieuadvies van AdbLOM beschik je altijd over de juiste vergunningen en is je milieubeleid op orde. Dat geeft rust, bespaart geld en voorkomt zorgen. Maak daarom een afspraak en laat je direct adviseren.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Je krijgt binnen 24 uur antwoord.

Milieubeleid voor recyclingbranche is complex en tijdrovend

Ben je werkzaam in de recyclingbranche, dan zijn passende omgevingsvergunningen essentieel. Het aanvragen van een vergunning is echter complex en vergt veel tijd en specialistische kennis. Bovendien verandert het omgevingsrecht voortdurend.

Aan wettelijke regels voor milieubeleid voldoen is belangrijk. Want blijf je in gebreke dan resulteert dit mogelijk in sancties. En kan de continuïteit van je onderneming zelfs onder druk komen te staan. Zo kost de afwijzing van een nieuwe omgevingsvergunning je zo een jaar.

Milieuadvies van AdbLOM voorkomt zorgen en lost problemen op. Zo staan we voor je klaar bij aangekondigde sancties. Helpen we met het realiseren van praktisch milieubeleid. En dienen we complexe vergunningaanvragen voor je in. Met AdbLOM is je milieubeleid in vertrouwde handen.

Milieuadvies van AdbLOM houdt je bedrijf gezond

Als afvalverwerkingsbedrijven heb je dagelijks te maken met milieubeleid. Geur- en geluidsoverlast, bodemverontreiniging en emissies: de voorwaarden voor een gezonde bedrijfsvoering zijn streng.

Het bijhouden van alle milieuregels en bepalingen is vrijwel ondoenlijk. En ze veranderen regelmatig. Milieuadviesbureau AdbLOM neemt dit werk voor je uit handen. Dat biedt veel voordelen.

Daarom milieuadviesbureau AdbLOM voor jouw recyclingbedrijf:

  • Beschik over de juiste milieuvergunningen
  • Voorkom boetes en sancties
  • Vraag complexe omgevingsvergunningen direct correct aan
  • Beperk overlast door geluid, geur, stof en trillingen
  • Voldoe voordelig aan strenge milieuregels

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Je krijgt binnen 24 uur antwoord.

AdbLOM voor milieueffectrapportages (mer) en onderzoek stikstofdepositie

Voor veel recyclingactiveiten geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Een m.e.r.-beoordeling brengt milieueffecten van een plan in beeld, voordat de overheid daarover een besluit neemt. AdbLOM helpt bij het opstellen een van milieueffectrapportage. En onderhoudt contact met adviseurs en betrokken overheidsinstanties.

Bij veel recyclingbedrijven speelt stikstofdepositie een steeds grotere rol. Ligt je bedrijf in de omgeving van een Natura 2000-gebied? Dan moet worden berekend wat de stikstofdepositie op deze gebieden zijn.

Het kan zijn dat je naast een milieubeoordeling ook een vergunning Natuurbeschermingswet nodig hebt. AdbLOM begeleidt je tijdens dit traject.

Stuiten je werkzaamheden op verzet uit de omgeving? Ook dan is onze toegevoegde waarde groot. In een vroeg stadium nemen we de communicatie met alle betrokken partijen op ons. Daarbij richten we ons primair op het herstellen en verbeteren van het contact. Dit geeft rust in de organisatie en voorkomt escalatie.

Voldoe aan milieubeleid tegen de laagste kosten

Het implementeren van milieubeleid in de recyclingbranche is complex. Ondanks verwoede pogingen van de overheid om dit te vereenvoudigen.

Kom je er niet uit en voldoe je niet aan de wettelijke bepalingen? Dan zijn we je vaste adviseur voor alles wat met milieubeleid en omgevingsvergunningen te maken heeft.

AdbLOM is adviseur voor talloze ondernemers in de recyclingbranche. Dit zijn hun ervaringen.

“Erik heeft verstand van zaken en gaf tegengas bij de inspecties. Dat was erg prettig. Bovendien kon hij de toezichthouders overtuigen, waardoor we alsnog voldeden aan de Richtlijn PGS-15 en veel geld bespaarden.”

B. van der Heide – Beko Nederland B.V.