Download Checklist PGS-15

Download de Gratis Checklist PGS-15 van AdbLOM. Hiermee bepaal je eenvoudig of de PGS-15 van toepassing is op jouw bedrijf en of je voldoet aan de wettelijke eisen.

Meld je nu aan voor Milieuadvies van AdbLOM. Dan krijg je:

✅ Direct toegang tot de Gratis Checklist PGS-15
✅ Onmisbaar milieuadvies per e-mail
✅ Korting op trainingen

???? Meld je aan en download direct de Gratis Checklist PGS-15


Wanneer PGS-15‎ van toepassing?

Ben je ondernemer en heb je gevaarlijke stoffen in je bedrijf? Dan heb je te maken met milieuregels vanuit het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning, aspect milieu.

De formele wet die omgevingsvergunningen regelt is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De specifieke voorschriften en bepalingen voor de opslag van stoffen worden verder uitgewerkt in de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit milieubeheer (kortweg Activiteitenbesluit genoemd).

Activiteitenbesluit: welk type bedrijf ben je?

Het Activiteitenbesluit bevat een reeks algemene regels voor de inrichting van het milieubeheer. Hierin staat precies aangegeven aan welke algemene milieuregels een bedrijf moet voldoen. Deze regels zijn van toepassing op alle bedrijven en de Overheid onderscheidt 3 categorieën: type A-, B- en C-bedrijven.

Type A: geen milieuvergunning, geen melding Activiteitenbesluit

Als je bedrijf het milieu niet of weinig belast, dan wordt hij aangemerkt als type A. Je hoeft geen milieuvergunning aan te vragen en ook geen melding Activiteitenbesluit te doen. Voorbeelden van type A-bedrijven zijn: kantoren, banken en peuterspeelzalen.

Type B: melding Activiteitenbesluit doen

Bedrijven die het milieu aanzienlijk belasten vallen in categorie B. Dit zijn o.a. drukkerijen, autoherstelbedrijven en tandheelkundige laboratoria.

Je moet een melding Activiteitenbesluit doen voor uw bedrijfsactiviteiten. Dit doe je online via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). In bepaalde gevallen moet u ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. De AIM geeft dit aan.

Type C: milieuvergunning aanvragen

Als je bedrijf het milieu op grote schaal belast val je u onder type C. Je moet een milieuvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online.
Voorbeelden van Type C-bedrijven kunnen zijn: bedrijven voor de opslag van afvalstoffen, metaalbewerkende of kunststofverwerkende bedrijven.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS-15

In de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit staat precies beschreven aan welke milieuregels een bedrijf moet voldoen. Dit wordt verder uitgewerkt in NEN-normen en publicatiereeksen, zoals de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De PGS bestaat uit diverse publicaties, waaronder de PGS-15.

De PGS-15 bevat voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen, in relatie tot brand-, arbeids- en milieuveiligheid. Is de PGS-15 op je bedrijf van toepassing, dan worden er eisen gesteld aan onder andere:

• De verpakking van gevaarlijke stoffen
• Het scheiden van stofcombinaties
• Het bedrijfspand en de opslagvoorziening
• Het aanwezige personeel

Gratis Checklist PGS-15

Wil je weten of de PGS-15 voor u van toepassing is, dan kun je de officiële publicatie lezen. Hij is echter complex en staat vol jargon. Daarom maakt Milieuadviesbureau AdbLOM het u makkelijk met een handige Checklist PGS-15.

Met de Gratis Checklist PGS-15 bepaal je of de publicatiereeks van toepassing is op jouw bedrijf, en of je voldoet aan de wettelijke eisen.

Twijfel je over de uitkomsten of heb je vragen? Neem dan contact op met AdbLOM, voor advies en ondersteuning bij het aanvragen van de juiste milieuvergunningen.

T: 038-4579056
M: 06-13414267
E: info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl