Wat is de PGS 15?

Wat is de PGS 15?

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen gelden richtlijnen. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen valt onder de PGS 15 Richtlijnen.

In de PGS 15 zijn regels en eisen opgenomen met betrekking tot brandpreventie, toegang tot stoffen en opslag van brandgevaarlijke goederen. 

De PGS 15 maakt onderscheid tussen de capaciteit van opslagvoorzieningen. Voor opslagvoorzieningen met een capaciteit van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen gelden extra voorschriften.

Waar staat PGS 15 voor?

De afkorting PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De PGS 15 geldt voor bedrijven die op grote schaal gevaarlijke stoffen opslaan, zoals chemiebedrijven en afvalverwerkers. De regels richten zich op brand-, arbeids- en milieuveiligheid.

???? Tip! Download Gratis Checklist PGS 15

Richtlijn PGS 15 van kracht bij opslag verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15 geldt voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De richtlijn onderscheidt 2 soorten verpakte gevaarlijke stoffen:

1. ADR stoffen
2. CMR stoffen.

Onder ADR-stoffen vallen onder andere ontplofbare stoffen en voorwerpen en brandbare vloeistoffen.

‘CMR-stoffen’ staat voor carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen. Voorbeelden zijn houtstof, kwarts, lood, benzeen en asbest.

Bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet je voldoen aan de PGS 15 Richtlijnen. De richtlijnen gaan onder andere over brandveiligheid, de manier van opslaan en het opstellen van een noodplan.

De eisen uit de PGS 15 gelden niet altijd. Zo is er een ondergrens en geldt de PGS 15 niet voor de ADR klassen 1, 6.2 en 7.

Bij ADR 9-stoffen (stoffen die het water kunnen verontreinigen) vallen alleen milieugevaarlijke stoffen onder de PGS 15. Dat zijn stoffen met UN nummer 3077 of 3082.

Bekijk ook: Veelgestelde vragen PGS-15 (FAQ)

Hoe voldoe je aan de PGS 15?

Voldoen aan de PGS 15 richtlijn begint met inzicht. Welke gevaarlijke stoffen sla je op, en onder welke klassen vallen ze?

Vervolgens wil je stoffen volgens de geldende eisen opslaan. De milieu-adviseurs van AdbLOM kunnen je daarbij helpen. Zo kunnen we een Audit uitvoeren, en de bevindingen verwerken in een praktisch verbeterplan. Ook kunnen we je helpen bij het uitvoeren van de actiepunten.   

Voor wie geldt de PGS 15 richtlijn?

Sla je binnen je bedrijf verpakte gevaarlijke stoffen op, dan geldt de richtlijn PGS 15 hoogstwaarschijnlijk ook voor jou. Download de Gratis Checklist PGS 15 als je twijfelt, of neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM.

Voldoe je aan de PGS 15 richtlijn, dan bescherm je niet alleen het milieu, maar ook je personeel, je bedrijf en jezelf. Want het risico op ongevallen met gevaarlijke stoffen is altijd aanwezig. 

PGS 15 ook van toepassing op spuitbussen en gasflessen

De PGS 15 kwalificeert gevaarlijke stoffen op basis van de vervoerswetgeving (ADR). De richtlijn is daardoor ook van toepassing op spuitbussen en gasflessen.

Download gratis Checklist PGS 15

Milieuadviesbureau AdbLOM heeft een handige Checklist PGS 15 samengesteld. Daarmee bepaal je eenvoudig of de PGS 15 van toepassing is op jouw bedrijf en of je voldoet aan de wettelijke eisen.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl