Wat betekent de stikstofcrisis voor jou als ondernemer?

Wat betekent de stikstofcrisis voor jou als ondernemer?

De stikstofcrisis heeft steeds meer impact op de industrie. Wat zijn de consequenties voor jou als ondernemer?

In 2015 introduceerde de overheid het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vier jaar later oordeelde de Raad van State dat de PAS de natuur onvoldoende beschermt. Het programma werd stopgezet en sindsdien liggen veel nieuwe initiatieven stil. 

De PAS gold als basis voor toestemming voor (bouw)activiteiten. Nu dit niet meer mag is er veel onduidelijkheid. En kun je als bedrijf niet zomaar uitbreiden of activiteiten wijzigen, als je stikstofemissie veroorzaakt. Dit zijn de gevolgen. 

Gevolgen stikstofcrisis voor de industrie

Als je als bedrijf wilt veranderen of uitbreiden, dan heb je een natuurvergunning nodig. 

Veel industriële bedrijven hebben wel een milieu-, maar geen natuurvergunning. Omdat ze die niet nodig hadden, ze onder de meldingsgrens van de PAS zaten of hun melding niet meer geldig is.

Zonder een natuurvergunning vanuit de Wet natuurbescherming doen Omgevingsdiensten niets. En is het heel lastig om je bedrijf te wijzigen of uit te breiden. 

“Zonder een natuurvergunning vanuit de Wet natuurbescherming doen Omgevingsdiensten niets.”

Wnb-vergunning onmisbaar voor wijzigen of uitbreiden werkzaamheden

Wil je als bedrijf nieuwe initiatieven ontplooien en stoot je stikstof uit, dan heb een vergunning vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. 

De nieuwe vergunning geldt voor alles wat je doet, en niet alleen voor de nieuwe werkzaamheden. 

AdbLOM kan de nieuwe milieuvergunning voor je aanvragen. De eerste stap is in het inventariseren van de haalbaarheid van de aanvraag. Hoe lang bestaat het bedrijf bijvoorbeeld al en zijn er historische gegevens? 

Is het bedrijf na 1994 opgericht? Dan mag de stikstofdepositie op een Natura2000 gebied door de activiteiten niet toenemen. Je zult dus flink moeten investeren om extra uitstoot tegen te gaan.  

Inventariseren, onderbouwen en aanvragen van de vergunning is tijdrovend. Laat het daarom doen door de experts van AdbLOM. 

“Inventariseren, onderbouwen en aanvragen van een vergunning is tijdrovend en complex.”

Zo helpt AdbLOM bij het aanvragen Nbw-vergunning

Bij activiteiten met een kans op negatieve natuureffecten heb je een vergunning nodig. Of er sprake is van een toename aan stikstofdepositie moet eerst vastgesteld worden. 

AdbLOM doet dit voor je en verwerkt de uitkomsten in een uitgebreid verslag. Ook kunnen we de Nbw-vergunning voor je aanvragen. 

Door slimme aanpassingen en investeringen vergroot je de kans op toekenning van een vergunning aanzienlijk. Bijvoorbeeld door verouderde processen te vervangen door ‘schonere’ nieuwe processen. De experts van AdbLOM adviseren je hierover en denken mee over praktische en haalbare oplossingen. 

Stikstofdepositie en vergunningaanvraag: laat je assisteren

Met depositieberekeningen beoordelen we de haalbaarheid van projecten. Ook kijken we naar mogelijkheden als saldering en het aanpassen van bedrijfsprocessen. 

Desgewenst verzorgen we het volledige aanvraagtraject voor je. Zo verspil je geen tijd en kosten aan het vergunningstraject. En weet je zeker dat je aanvraag aan de strengste eisen en voorwaarden voldoet. 

Neem contact op met AdbLOM 

De gevolgen van stikstofdepositie kunnen zeer ingrijpend zijn voor de toekomst van je bedrijf. 

Onderneem je in de buurt van een Natura 2000-gebied en wil je je werkzaamheden wijzigen of uitbreiden? Neem dan contact op met onze adviseurs. Dan begeleiden we je aanvraag en ondersteunen we je snel, graag en goed.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl