Wat is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?

Wat is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels van het rijk voor bedrijven. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) ontdek je aan welke regels je moet voldoen.

De Wet milieubeheer houdt rekening met leefbaarheid (geluidsoverlast, luchtverontreiniging) en duurzaamheid (verantwoord omgaan met water, energie, grond- en afvalstoffen).

Om de regeldruk te verminderen is voor de meeste bedrijven het Activiteitenbesluit van toepassing. Bedrijven vallen volledig of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Soms wordt het besluit gecombineerd met een Omgevingsvergunning milieu.

AIM online verduidelijkt het Activiteitenbesluit. Je vindt de AIM op www.aimonline.nl. Controleer met de tool of een of meerdere vergunningen of meldingen vereist is:

  • omgevingsvergunning milieu
  • omgevingsvergunning beperkte milieutoets
  • watervergunning
  • watermelding
  • melding Activiteitenbesluit

Wat kan ik melden met de AIM?

Met de AIM kun je een melding Activiteitenbesluit indienen. Dit kan bijvoorbeeld voor de start van een nieuw bedrijf, het wijzigen van de werkzaamheden of het plaatsen van een brandstoftank.

Veelgestelde vragen over de Activiteitenbesluit Internet Module

Wat staat er in het Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer beschrijft de regels die van toepassing zijn op verschillende milieubelastende activiteiten. Ook staat er uitgebreide informatie in over de specifieke regelgeving voor diverse vormen van milieubelasting. Een voorbeeld van een dergelijke activiteit is het afvoeren van afvalwater.

Wat is een AIM melding?

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM online) is een online applicatie. Het programma ontsluit het Activiteitenbesluit voor bedrijven en het bevoegd gezag. Met de AIM kun je als ondernemer een melding Activiteitenbesluit indienen.

Wat valt onder het Activiteitenbesluit?

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels van het rijk voor bedrijven. Zo zijn er bepalingen voor bijvoorbeeld de hoeveel geluid die je mag maken en het verwerken van afvalstoffen.

In bepaalde situaties moet je een melding doen of een vergunning aanvragen. In het Activiteitenbesluit staan welke meldingen of vergunningen dat zijn. Aanvragen kan via de AIM. 

Welke bedrijven vallen volledig onder het Activiteitenbesluit?

Met de Activiteitenbesluit Internet Module bepaal je of je bedrijf een omgevingsvergunning milieu nodig heeft. Is dit niet het geval, dan val je geheel of volledig onder het Activiteitenbesluit. 

De Overheid onderscheidt type A-, B- en C-bedrijven. Wat de verschillen en verplichtingen zijn, lees je in dit artikel:

???? Activiteitenbesluit: welk type bedrijf heb ik? 

Wanneer moet ik als bedrijf een milieuvergunning aanvragen?

Bepaal dit met de AIM. Belast je het milieu niet of weinig, dan is dit niet nodig. De AIM geeft dit aan. Je hebt wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor elk bedrijf.

Hulp bij aanvragen omgevingsvergunning

Wil je zonder zorgen een milieuvergunning aanvragen? Neem dan contact op met milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle.

T: 038-4579056
M: 06 – 13414267
E: info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl