Casus richtlijn PGS-15: opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Zo bespaarde Beko Nederland B.V. ruim 45.000 euro

Beko Nederland B.V. uit Meppel voldeed niet aan de richtlijn PGS-15. Dankzij de voorgestelde oplossingen van Milieuadviesbureau AdbLOM voldoet Beko nu aan alle voorwaarden en bespaarde ze ruim 45.000 euro.

Richtlijn PGS-15 voor opslag gevaarlijke stoffen

Beko is een coöperatieve inkoopvereniging voor de bakkersbranche. De organisatie biedt onder andere een huismerklijn schoonmaakmiddelen aan voor vloer- en ovenreiniging, en spuitbussen voor het ontvetten van bakplaten.

Tijdens een aangekondigd bezoek constateerde een toezichthouder milieu van de RUD Drenthe (namens de gemeente Meppel) dat Beko niet voldeed aan de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, de PGS-15.

Daarnaast had de onderneming voor de wijzigingen en uitbreidingen geen melding ingediend op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Omdat de organisatie niet over de vereiste kennis beschikte om hier zelf wat aan te doen, schakelde ze de hulp in van Milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle.

Richtlijn PGS-15 te complex

“Met een paar man hebben we ons eerst zelf door PGS-15 heen geworsteld, maar daar kwamen niet uit,” vertelt Bennie van der Heide van Beko. “De regelgeving waaraan je moet voldoen is complex en als je de kennis niet in huis hebt verzand je erin.”

De toezichthouder milieu stelde tijdens de milieucontrole dure aanpassingen voor. Deze bleken na een second opinion van Erik Jacobs van AdbLOM niet nodig te zijn, vertelt Van der Heide. “De vereiste wijzigingen voor de PGS-15 konden op een eenvoudiger manier gerealiseerd worden en Erik heeft dit goed en duidelijk gecommuniceerd met de toezichthouder. Die ging akkoord met de voorgestelde aanpassingen en daarmee verdienden we hem direct terug. Anders waren we veel duurder uit geweest.”

Complete begeleiding opslag verpakte gevaarlijke stoffen

AdbLOM ontzorgde Beko volledig tijden het aanpassingstraject. Zo stelde Erik Jacobs rapporten op voor de Gemeente en de RUD Drenthe, nam hij de schriftelijke en mondelinge communicatie voor zijn rekening en was hij aanwezig bij inspecties.

Van der Heide: “Erik heeft verstand van zaken en gaf tegengas bij de inspecties. Dat was erg prettig. Bovendien kon hij de toezichthouders overtuigen, waardoor we alsnog voldeden aan de Richtlijn PGS-15 en veel geld bespaarden.”

Na de aanpassingen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen was Beko nog niet klaar. Door transportbewegingen, koelinstallaties en ventilatoren op het dak produceert Beko het nodige geluid. Omdat het bedrijf op de rand van een bedrijventerrein zit mag het geluid niet boven een vastgesteld aantal decibel uitkomen. Om dit vast te stellen eiste De Gemeente een akoestisch onderzoek. Dit geluidsonderzoek loopt nog en ook hier begeleidt AdbLOM de procedure.

Oplossing én duidelijke communicatie

Bennie van der Heide van Beko is zeer tevreden over de samenwerking met Milieuadviesbureau AdbLOM. “Als je er zelf niet uitkomt is het fijn als je iemand kent met verstand van zaken. Erik zorgde voor oplossingen en communiceerde ze helder en overtuigend naar de gemeente. Dit was ons zelf nooit gelukt.”

Richtlijn PGS-15: hoe Beko Nederland B.V. ruim 45.000 euro bespaarde

Binnen Beko worden gevaarlijke stoffen in verpakkingen opgeslagen, bestaande uit corosieve stoffen (ADR klasse 8) en spuitbussen (ADR klasse 2). Voor het opslaan van de spuitbussen, was een brandveiligheidskast aangeschaft met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. De overige gevaarlijke stoffen stonden in het magazijn opgeslagen, boven een lekbakvoorziening.

Voor het opslaan van de gevaarlijke stoffen, is naar aanleiding van de milieucontrole, gezocht naar een oplossing. Hiervoor wilde Beko een kluis aanschaffen met een brandwerendheid, en de kosten hiervan kwamen boven de 50.000 euro uit.

Na het inschakelen van AdbLOM is gekeken naar een alternatieve oplossing. Aangezien de opslag van corosieve gevaarlijke stoffen in verpakkingen geen eisen hebben met betrekking tot de brandwerendheid is gekeken naar een aparte ruimte in het bedrijf. Binnen Beko was een archiefruimte aanwezig voor de opslag van het archief en overige materialen. Deze ruimte is omgebouwd naar een opslagruimte voor de gevaarlijke stoffen in verpakkingen in overeenstemming met de PGS-15.

De corrosieve (vloeibare) stoffen zijn geplaatst boven een lekbakvoorziening en de ruimte is afsluitbaar en voorzien van de benodigde pictogrammen en waarschuwingssymbolen. De brandveiligheidskast is ook geplaatst in deze ruimte en voorzien van mechanische ventilatie. De besparing bedroeg ruim 45.000 euro.

Meer weten over de richtlijn PGS-15: opslag gevaarlijke stoffen?

Neem contact op met AdbLOM, voor advies en ondersteuning bij het aanvragen van de juiste milieuvergunningen.

T: 038-4579056
M: 06-13414267
E: info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl