Vergunningsaanvraag opslag gevaarlijke stoffen [casus]

Een vliegtuigonderhoudsbedrijf wilde zijn opslagruimte voor gevaarlijke afvalstoffen vergroten. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. AdbLOM vroeg deze succesvol aan en begeleidde het traject.

1. De situatie

De opdrachtgever is een onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen. Het bedrijf bestaat een kleine 50 jaar en repareert en reviseert overlevingsapparatuur, zoals brandblussers en zuurstofapparaten. Het is een bekende speler in de markt.  

Het onderhoudsbedrijf wilde in september 2022 de opslagruimte voor ‘schone’ halon vergroten. Het bedrijf moet de overheid van deze wijziging op de hoogte stellen. Het was voor de medewerkers niet duidelijk of ze daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning nodig hadden, of een melding Activiteitenbesluit milieubeheer moesten indienen.

AdbLOM Milieuadvies kwam in contact met het bedrijf en voerde een kennismakingsgesprek.

2. De vraag

Tijdens de inventarisatie bleek dat voor de geplande uitbreiding een vergunning nodig is. Het gaat om een vergunningaanvraag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Wat is de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)?

De WABO is een Nederlandse wet die regelt welke activiteiten in de fysieke leefomgeving mogen worden uitgevoerd. Dankzij de WABO is het in veel gevallen niet meer nodig om voor verschillende activiteiten verschillende vergunningen of ontheffingen aan te vragen. In plaats daarvan is één omgevingsvergunning voldoende.

De WABO geldt voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals: bouwen, milieu, ruimtelijke ordening en natuur.

Het vliegtuig-onderhoudsbedrijf wilde zijn opslagruimte voor gevaarlijke afvalstoffen vergroten. Volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor) is voor deze activiteit een omgevingsvergunning nodig. Het bedrijf vroeg AdbLOM de omgevingsvergunning namens hen aan te vragen bij het bevoegd gezag. 

3. De oplossing

De opdrachtgever en de expert van AdbLOM verzamelden de benodigde informatie voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. We deden dit door de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Inventarisatie van de activiteiten en benodigde algemene gegevens.
  • Opstellen van een toelichting op de aanvraag van de omgevingsvergunning.
  • Verzamelen van de benodigde gegevens, waaronder bodemonderzoek.
  • Inventarisatie aanwezige gevaarlijke stoffen en een geluidsonderzoek.
  • Het maken van een goede (milieu) situatietekening.
  • Het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning namens Hugen MFA.
  • Advisering over milieu- en veiligheidsthema’s

Daarnaast zorgden we voor een goede samenwerking met het bevoegd gezag en andere betrokken partijen. We hielden het overzicht, signaleerden knelpunten en stemden de werkzaamheden optimaal op elkaar af. Dit zorgde ervoor dat het proces van vergunningverlening soepel verliep. 

4. De rol van AdbLOM

AdbLOM Milieuadvies zorgde ervoor dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning snel en compleet werd ingediend. Gewenste aanpassingen werden snel verwerkt en doorgevoerd. Dit zorgde voor rust en duidelijkheid bij alle betrokkenen.  

Ook begeleiding of milieuadvies nodig?

Heb je een project waarbij je gericht milieuadvies nodig hebt? Of wil je geholpen worden bij het aanvragen van een vergunning of certificering? Neem dan contact op met AdbLOM Milieuadvies. Wij helpen je graag, goed en snel.

Dit zijn de voordelen van AdbLOM Milieuadvies:

✔ Snelle en complete indiening van je aanvraag
✔ Deskundige begeleiding door ervaren adviseurs
✔ Duidelijke communicatie en voortgangsbewaking

Bovendien is onze aanpak altijd flexibel, praktisch en oplossingsgericht. Wil je ook de zekerheid van zorgeloos ondernemen? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Contactgegevens

Bel of mail met de experts van AdbLOM. We zitten voor je klaar. 

Milieuadviesbureau AdbLOM
T: 038 – 457 90 56
E: info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl