AdbLOM vaste milieupartner De Pizzabakkers 

AdbLOM vaste milieupartner De Pizzabakkers.

Restaurantketen de Pizzabakkers opende onlangs een nieuwe vestiging. AdbLOM hielp het bedrijf bij het indienen van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Bij restaurantketen De Pizzabakkers kun je pizza’s opeten en afhalen. De Pizzabakkers wil graag in heel Nederland vestigingen openen, zodat iedereen van de pizza’s kan genieten. Onlangs opende de keten een nieuwe vestiging in de Randstad. 

Om de activiteiten op de nieuwe locatie te kunnen starten, moest De Pizzabakkers een melding Activiteitenbesluit milieubeheer indienen. Omdat dit specialistisch werk is, schakelde het bedrijf de hulp in van AdbLOM Milieuadvies.

1. De beginsituatie

De Pizzabakkers en AdbLOM Milieuadvies kwamen via internet met elkaar in contact. Tijdens een oriënterend gesprek kwam de nieuwe vestiging in de randstad ter sprake. Om hier van start te gaan moest het bedrijf een melding Activiteitenbesluit milieubeheer doen bij de gemeente. 

In het Besluit omgevingsrecht staan allerlei regels en bepalingen voor bedrijven. AdbLOM concludeerde op basis van de categorieën in het Besluit omgevingsrecht dat het restaurant geen vergunning nodig had. In plaats daarvan moest er een melding Activiteitenbesluit worden ingediend. 

2. Onze oplossing

In nauwe samenwerking met De Pizzabakkers verzamelde AdbLOM alle relevante stukken en stelde een toelichting op. Die is nodig voor het indienen van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer bij de gemeente. 

AdbLOM Milieuadvies voerde deze werkzaamheden uit:

  • Inventarisatie van de activiteiten en benodigde algemene gegevens 
  • Opstellen van een toelichting op de melding
  • Verzamelen van de benodigde gegevens over luchtvervuiling, geuremissies, aanwezige afvalstoffen, brandpreventie etc.
  • Indienen melding Activiteitenbesluit milieubeheer.
  • Contact houden met de gemeente
  • Advisering over milieu- en veiligheidsthema’s

3. Het resultaat 

AdbLOM Milieuadvies garandeerde dat de melding Activiteitenbesluit binnen de gestelde termijn werd ingediend bij de gemeente Den Haag. 

Eventuele wijzigingen, opmerkingen of aanvullingen van de gemeente werden direct door AdbLOM verwerkt en opnieuw voorgelegd. Hierdoor kon De Pizzabakkers zonder vertraging starten met haar activiteiten op de nieuwe locatie. 

De Pizzabakkers was zeer tevreden over de werkzaamheden. Daarom schakelen ze het team van AdbLOM voortaan standaard in bij alle nieuwe locaties.

Werk ook samen met AdbLOM

✔ Heb je een project waarbij je gericht milieuadvies nodig hebt?
✔ Wil je geholpen worden bij het aanvragen van een vergunning? 
✔ Of kunnen we je helpen bij het doen van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer? 

Neem dan contact op met AdbLOM Milieuadvies. We ondersteunen je graag, zodat jij succesvol en zorgeloos kunt ondernemen.

Contactgegevens

Bel of mail met de experts van AdbLOM. We zitten voor je klaar. 

Milieuadviesbureau AdbLOM
038 – 457 90 56
info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl