Milieuadvies voor afvangen van kooldioxide en ondergrondse opslag

Milieuadvies voor CO2-afvang en ondergrondse opslag

Bij AdbLOM Milieuadviesbureau bieden we grondige en deskundige adviezen aan bedrijven en instellingen die geconfronteerd worden met uitdagende milieuvraagstukken. Een van de snel evoluerende gebieden in het milieuadvies betreft het afvangen van kooldioxide (CO2) voor ondergrondse opslag. Deze activiteit, die van cruciaal belang is voor het beperken van de klimaatverandering, vereist zorgvuldige overweging van zowel technische als milieuaspecten.

Het belang van afvangen van kooldioxide en opslag

Het afvangen van CO2 voor ondergrondse opslag is een technologisch proces waarbij CO2 uit industriële emissies wordt gescheiden en vervolgens wordt getransporteerd naar een geologische opslaglocatie, zoals uitgeputte olie- of gasvelden of diepe zoutwaterformaties. Het doel van deze techniek is om te voorkomen dat CO2 in de atmosfeer terechtkomt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect.

Milieu-impact en regelgeving

Hoewel CO2-afvang en -opslag (CCS) als een essentiële strategie voor klimaatbeheersing wordt gezien, brengt het ook potentiële risico’s met zich mee zoals bodem- en luchtverontreiniging. Bij AdbLOM richten wij ons op het minimaliseren van deze risico’s door nauwkeurige milieuoverwegingen en -adviezen. Voor installaties die zich bezighouden met deze activiteiten gelden strenge algemene rijksregels. De complexiteit van CCS-installaties vereist een gedetailleerd begrip van zowel technologische als milieuaspecten, waardoor een omgevingsvergunning onmisbaar is.

Deze vergunning waarborgt dat de installaties op een milieuvriendelijke wijze worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd. Daarnaast worden activiteiten zoals het opsporen van geschikte opslaglocaties en de eigenlijke opslag van CO2 beschouwd als mijnbouwhandelingen, die onder andere regelgeving vallen.

Technische en milieuhygiënische overwegingen

Bij de implementatie van CCS-technologieën moet nauwkeurig worden gekeken naar de hele keten van afvang, transport, en opslag. Dit omvat:

  • Afvang: Technologieën die CO2 uit industriële processen isoleren.
  • Transport: Veilige en efficiënte methoden voor het vervoeren van CO2 naar opslaglocaties.
  • Opslag: Het selecteren van geschikte geologische formaties die langdurig en veilig CO2 kunnen insluiten zonder risico op lekkage.

Diensten van AdbLOM

Bij AdbLOM bieden we de volgende diensten aan organisaties die betrokken zijn bij het afvangen van kooldioxide en -opslag:

  • Vergunningaanvragen: Assistentie bij het navigeren door complexe vergunningsprocessen.
  • Milieurisicoanalyse: Evaluatie van potentiële milieurisico’s verbonden aan CCS.
  • Technologische consultancy: Advisering over de beste beschikbare technologieën en praktijken voor het afvangen en opslaan van CO2.
  • Duurzaamheidsstrategieën: Ontwikkelen van strategieën om de milieu-impact van industriële activiteiten te minimaliseren.

AdbLOM Milieuadviesbureau is uw partner in het navigeren door de complexe wereld van milieuadvies, vooral in deze kritieke tijden van klimaatverandering. Neem vandaag nog contact met ons op voor vrijblijvend advies en ontdek hoe we samen kunnen werken aan een duurzamere toekomst en effectieve klimaatbeheersing door innovatieve en verantwoordelijke technologieën zoals het afvangen van kooldioxide en -opslag.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl